Školní družina a klub

Sportovní odpoledne

16.3.2015     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Ve čtvrtek 5.3.2015 se rozhodlo asi 50 dětí školní družiny na ZŠ Mlýnská, prac. Masarykova trochu se rozhýbat, vyzkoušet si nové dovednosti a zasoutěžit si mezi sebou. Soutěž byla rozdělena na dvě části.

Všichni soutěžící si v první části prošli překážkovou dráhu s plazením, přeskakováním překážek, se skluzem dolů z lavičky, následovaly přeskoky přes kruhy, chůze na kuželích  a lezení tunelem.

V druhé části  děti procházely  šesti stanovišti, kde měly možnost prokázat svoji šikovnost. Za svojí aktivitu obdržely malou pozornost.

Celé odpoledne se neslo v duchu „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a trochu rozpohybovat svoje tělo. Sportování se všem velmi líbilo a proto si jej určitě za rok zopakujeme.

M.Vojtíšková,vychovatelka ŠD