Školní družina a klub

Školní družina a školní klub

27.8.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Školní družina a školní klub budou od 1. 9. 2021 v provozu od 6.00 do 16.00 hod. Školní družina na ZŠ Mlýnská je pro žáky 1.- 4. tříd, na ZŠ Masarykova pro žáky 1. – 5.třídy, školní klub na ZŠ Mlýnská pro žáky  5. – 9. tříd.

Do ŠD mohou rodiče přihlásit své děti hned 1. září v době provozu ŠD. Je nutno vyplnit přihlášku, která je ke stažení níže.

V provozu školní družiny zůstává změna, která nastala v minulém školním roku v odchodu žáků. Dítě bude odcházet ve stanovenou hodinu /uvedete v přihlášce/ z budovy  samo,  vyzvednout ho můžete jen před  školou.

Rodiče prvňáčků si mohou v měsíci září dítě vyzvednout ve školní družině.  Od října bude dítě odcházet ve zvolenou hodinu z budovy školy samostatně.

Při příznivé epidemiologické situaci mohou děti od října navštěvovat kroužky školní družiny.