Školní družina a klub

S knížkami jsme kamarádi

27.3.2017     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

V rámci odpočinkové činnosti ve školní družině jsem se rozhodla seznámit děti 1. tříd a 2. třídy podrobněji s pohádkovou knihou a nejen to, trochu si s ní i pohrát. Vybrala jsem si knihu Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy mravence. Děti si nejen vyslechly příběhy Ferdy, ale také si zahrály na ilustrátora, na spisovatele a dokonce na Ferdu.  Vykreslily si obrázek z knihy, také svůj namalovaly, vyrobily domečky pro larvičky potápníka a jelikož byl Ferda nejen zručný řemeslník, ale také sportovec, na závěr se zúčastnily sportovní akce v tělocvičně. Zde si stejně jako Ferda vyzkoušely svou zručnost, rychlost a důvtip. Celá akce se dětem líbila.

Dagmar Zajíčková, vychovatelka