Školní družina a klub

Provoz školní družiny ve dnech prázdnin

17.6.2017     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina a školní klub organizují pro zájemce ve dnech 28. srpna – 1. září 2017 ( pondělí až pátek) zájmovou činnost s výlety do okolí. Cena je 600,- Kč. Peníze budou použity na obědy, cestovné a vstupné. Tato částka bude vybírána do června 2017 a  v září bude vyúčtována.

Pokud máte o tuto činnost školní družiny zájem, odevzdá dítě vyplněnou závaznou přihlášku do 23. června 2017 i s částkou 600,- Kč své vychovatelce.

Nástup dětí je 28. srpna 2017 do 8,00 hod. ve sportovním oblečení na ZŠ Mlýnská Mohelnice. S sebou bude mít svačinku, pití na celý den, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy budou zajištěny.

Provoz ŠD bude od 7 do 16 hodin.