Školní družina a klub

Provoz školní družiny a školního klubu ve školním roce 2016 – 2017

17.10.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Provoz školní družiny a školního klubu ve školním roce 2016 – 2017

ŠD Mlýnská 6,00 – 16,00 hod.

ŠK Mlýnská
pondělí 6,00 – 15,30 hod.
úterý 6,00 – 15,30 hod.
středa 6,00 – 15,30hod.
čtvrtek 6,00 – 14,00 hod.
pátek 6,00 – 15,30 hod.

ŠD Masarykova 6,00 – 16,00 hod.

Kroužky ve školní družině a školním klubu :

ŠD Masarykova
• Počítače pondělí E. Skřivánková
• Dovedné ruce úterý E. Skřivánková
• Vybíjená středa Ž. Daňková
• Pohybové hry čtvrtek Ž. Daňková

ŠD Mlýnská
• Kroužek Veverky pondělí A. Chmelařová
• Keramika pondělí Mgr. M. M ájková
• Dovedné ruce úterý Mgr. M. Pejchalová
• Keramika úterý Mgr. M. Májková
• Keramika středa Mgr. M. Májková
• Vaření středa Mg. M. Májková
• Dovedné ruce čtvrtek D. Zajíčková
• Sportovní pátek D. Zajíčková
• Počítače pátek A. Chmelařová

ŠK
• Keramika pondělí Mgr. M. Májková
• Sportovní hry úterý Mgr. M. Májková
• Stolní tenis pátek Mgr. M. Májková
• Dívčí klub pátek Mgr. M. Májková

Kroužky budou pracovat v případě naplnění od 31. října 2016.
Všechny případné dotazy týkající se provozu školní družiny a zájmových kroužků vám rádi na našich pracovištích zodpovíme.