Školní družina a klub

Provoz školní družiny a školního klubu

15.4.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době trvání Velikonočních prázdnin 17. a 18. dubna je provoz ŠD a ŠK na obou budovách školy přerušen.