Školní družina a klub

Provoz ŠD o letních prázdninách

18.5.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina a školní klub organizují pro zájemce (1. – 5. tříd) ve dnech 25. srpna (středa) – 31. srpna (úterý) 2021  zájmovou činnost s výlety do okolí.                 

Cena je 750,- Kč (peníze budou použity na obědy, cestovné a vstupné.)  Tato částka bude v září vyúčtována.

Pokud máte o tuto činnost školní družiny zájem, pošlete vyplněnou přihlášku – viz. příloha – do 23. června 2021 na e-mail  skrivankova@zsmlynska.cz.

Částku 750,- Kč na účet školy do 26. 6. 2021 – viz. příloha.

 Nástup dětí je 25. srpna 2021 (středa) do 8,00 hod. ve sportovním oblečení na ZŠ Mlýnská –ŠD  Mohelnice. S sebou bude mít dítě svačinku, pití na celý den, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy budou zajištěny.

Provoz ŠD bude od 7.00 – 16.00 hod.

ŠD se v danou dobu bude řídit pokyny MŠMT – roušky, testování.