Školní družina a klub

Příměstský tábor

15.6.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.
Školní družina a školní klub organizují pro zájemce v týdnu 26. srpna (středa) – 31. srpna 2015 příměstský tábor. Cena příměstského tábora je 500,- Kč (peníze budou použity na cestovné a vstupné). Tato částka bude vybírána 23. Června 2015 a po ukončení tábora bude vyúčtována.
V rámci tábora je připraven na každý den pestrý program: hry v místnosti a v přírodě, výlety po okolí, návštěva dopravního hřiště, sportovní hry aj. Cena nezahrnuje celodenní stravu ani pitný režim. Obědy dětem zajistíme ve školní jídelně popřípadě na výletě. První den doporučujeme sportovní oblečení a obuv + přezůvky do budovy.
Děti všech oddělení ŠD Mlýnská i Masarykova obdržely informace i přihlášky. Pokud máte o příměstský tábor zájem, odevzdá dítě vyplněnou závaznou přihlášku 23. června 2015 i s částkou 500,- Kč své vychovatelce.
D.Zajíčková, vedoucí vychovatelka