Školní družina a klub

Překonáváme překážky

5.6.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V pondělí 20. 5. 2013 se rozhodlo 54 dětí školní družiny na ZŠ Mlýnská, prac. Masarykova, trochu se rozhýbat, vyzkoušet si nové dovednosti a zasoutěžit si mezi sebou. Soutěž se rozdělila na dvě části.
Všichni soutěžící si v první části prošli překážkovou dráhu s plazením, přeskakováním překážek, vyběhnutím na šikmou lavičku se skluzem dolů, následovaly přeskoky přes kruhy, chůze na kuželech a lezení tunelem.
V druhé části byly děti rozděleny do šesti družstev a soutěžily na sedmi stanovištích, kde měly možnost prokázat svoji šikovnost. Za svojí aktivitu a šikovnost obdržely děti malou pozornost.
Celé odpoledne se neslo v duchu „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ a tak všechny děti dostaly za svojí aktivitu malou pozornost. Naše sportování se všem velmi líbilo, a proto si jej určitě za rok zopakujeme.
M. Vojtíšková,vychovatelka ŠD