Školní družina a klub

Prázdninový týden s družinou

16.9.2017     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Poslední týden v srpnu již po několikátý rok vychovatelky školní družiny a školního klubu organizují pro děti, které si chtějí zpříjemnit konec prázdnin, pobyt ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý program, návštěvy po okolí, poznávání kulturních památek. První den se děti rozhlédly z kostelní věže a poté si vyzkoušely své dovednosti na minigolfu a zručnost na dopravním hřišti. Další den se seznámily s péčí o koně a také se pod dohledem instruktorek z centra Ryzáček povozily na koních. Protože nám počasí přálo, nemohla chybět návštěva místního koupaliště. Na další výlet jsme se vypravili do Úsova, kde děti kromě prohlídky zámku navštívily také strašidelný labyrint a multifunkční hřiště. Poslední den jsme zakončili v muzeu, kde jsme se přenesli do pravěku a děti si vyzkoušely, jak se drtilo obilí, vyráběly nástroje, lovily mamuty. Poté se již děti rozcházely domů s lapači snů, které si ještě odpoledne stačily vyrobit.

Vychovatelky ŠD Mlýnská a Masarykova