Školní družina a klub

Prázdninová družina

4.10.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Již tradičně jsme si ve školní družině připravili pro děti pestrý program na poslední týden letních prázdnin. Tento týden jsme zahájili prohlídkou Betlému v kostele sv. Tomáše Becketa. Potom jsme se vydali do parku zajezdit si na dopravním hřišti a vyzkoušet svou obratnost na místních prolézačkách.

Další den jsme zamířili s dětmi do knihovny. Tady si děti zarelaxovaly při četbě úryvků z knihy Lichožrouti. Prokázaly svou znalost pohádek a logické myšlení u hledání pohádkových dvojic. Procvičily si své prstíky přišíváním knoflíků při výrobě ponožkového Lichožrouta. Odpoledne jsme pak strávili aktivně na plaveckém bazéně, kde jsme si užili spoustu legrace při skocích do vody a protáhli se při plavání.

Třetí den jsme se vydali na výlet do nedalekého Úsova. Prohlédli jsme si nádvoří zámku i expozice lovecko-lesnického muzea, pohádek na zámku. Navštívili jsme také interaktivní dílny pro děti s tématem středověk. Ve volných chvílích se děti pokochaly drobnými zvířátky na nádvoří a zahrály si obří kuželky. Ti nejodvážnější prošli samostatně strašidelným labyrintem. Ostatní našli oporu v paní vychovatelce, se kterou ruku v ruce svůj strach překonali. Před odjezdem si chvíli čekání na autobus děti zkrátily na dětském hřišti.

Následující den jsme navštívili oblíbené centrum Ryzáček. Děti se zde dozvěděly spoustu důležitých informací o koních (- jak se k nim chovat, jak o ně pečovat, čím je krmit). Všechny děti si mohly koně pohladit, vyzkoušet si hřebelcování, čištění podkov. Nechyběla ani projížďka na koni, při níž si děti užily nejvíce zábavy.

S prázdninovou družinou jsme se rozloučili výrobou papírové klícky s ptáčky na památku a promítáním české pohádky Princezna zakletá v čase v kině. Úsměvy a spokojené výrazy ve tvářích dětí nám dokazují, že se prázdninová družina vydařila. Už teď se těšíme na příští rok.

Vychovatelky školní družiny Mlýnská a Masarykova