Školní družina a klub

Prázdninová družina

24.9.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Poslední týden v srpnu již několikátý rok vychovatelky školní družiny a školního klubu organizují pro děti, které si chtějí zpříjemnit konec prázdnin, pobyt ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý program, spojený s poznáváním města a okolí. Letos se této akce zúčastnilo 19 dětí 1. stupně. První den po přivítání s kamarády se děti rozhlédly z kostelní věže a poté si vyzkoušely své dovednosti na minigolfu. Další den jsme se vydali do Loštic, kde kromě prohlídky muzea tvarůžků, si děti prošly stezku naboso, která je umístěna na okraji lesa. Protože nám počasí přálo, nemohla chybět oblíbená návštěva místního koupaliště. Další výlet se uskutečnil do nedalekého Bouzova, kde na děti čekalo tajemné hradní sklepení, kterým je doprovázely pohádkové postavy. Po dobrém obědě v restauraci se děti vydaly na hřiště, kde se vydováděly na nafukovací trampolíně. Poslední den jsme zakončili v muzeu, kde jsme se přenesli do pravěku a tak si děti mohly vyzkoušet, jak se drtilo obilí, zjistily, k čemu sloužily starověké nástroje a jak se lovili mamuti. Po obědě jsme shlédli v kině animovaný film Psí kusy. Protože nám zbylo ještě trochu času, pochutnali jsme si na dobré zmrzlině a takto sladce jsme naši prázdninovou družinu zakončili. Příští rok zase na viděnou.

                                                                                                          Vychovatelky ŠD