Školní družina a klub

Prázdninová družina

12.10.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Poslední prázdninový týden připravily vychovatelky školní družiny a školního klubu pro děti prázdninovou družinu s výlety, zábavou a hrami. Děti navštívily dopravní hřiště, zahrály si minigolf, zašly do mohelnického muzea se stálou expozicí  Z dějin Mohelnicka nebo si zadováděly na koupališti. V průběhu týdne proběhly dva výlety. Na první výlet se děti vydaly na hrad Bouzov, kde proběhla prohlídka hradu s kostýmovaným průvodcem „Ohnivcem“. Na konci prohlídky získaly děti  rytířský glejt. Navštívily i historický areál s dřevěnou stavbou „Trojského koně“. Druhý výlet se konal do Červenky na malý statek, kde děti měly blízko ke zvířátkům. V rámci dne si opekly  špekáčky. Celý týden byl  pohodový  a s úsměvem.

Vychovatelky ŠD a ŠK.