Školní družina a klub

Podzim ve školní družině

25.10.2013     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

V říjnu ve školní družině proběhla soutěž Leť, vlaštovko, leť. Děti se seznámily nejen s tím, jaký ptáček vlaštovka je, ale také s různými výtvarnými a pracovními technikami při její výrobě. Nejdříve si vlaštovky nakreslily, vymalovaly, vystřihly a potom si vyrobily i vlaštovku „házedlo“. Vyvrcholením celé soutěže byl závod v hodu vlaštovkou z balkonu tělocvičny. Vítězové byli odměněni sladkostmi.

K podzimu a podzimním radovánkám patří také pouštění draků. Sestavit draka na létání je však těžké, tak se děti spokojily s návrhy draků. S použitím papíru, lepidla, provázků, ale i různých netradičních materiálů jako například slámy, vznikli krásní a zajímaví draci. Úkolem dětí a vychovatelek bylo vyhodnotit nejzajímavějšího draka. Vzhledem k tomu, že se všechny děti snažily, že všichni draci byli krásní i zajímaví, nebyl vyhlášen jeden vítěz, ale v soutěži zvítězily děti všechny a byly také za své výrobky i tentokrát sladce odměněny. Draky a vlaštovky si děti vystavily na nástěnce u školní jídelny.
D. Zajíčková, A. Chmelařová – vychovatelky