Školní družina a klub

Oznámení ŠD – provoz o prázdninách

27.5.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina a školní klub organizují pro zájemce (1. – 5. tříd) ve dnech 22. srpna (pondělí) – 31. srpna (středa) 2022 zájmovou činnost s výlety do okolí.  

Cena je 1600 Kč (peníze budou použity na obědy, cestovné a vstupné.)  Tato částka bude v září vyúčtována.

Pokud máte o tuto činnost školní družiny zájem, doneste vyplněnou přihlášku do 25. června 2022 vychovatelkám ŠD, nebo pošlete na e-mail  skrivankova@zsmlynska.cz.

Částku 1600 Kč na účet školy do 30. 6. 2022

 Nástup dětí je 22. srpna 2022 (pondělí) do 8,00 hod. ve sportovním oblečení na ZŠ Mlýnská –ŠD  Mohelnice. S sebou bude mít dítě svačinku, pití na celý den, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy budou zajištěny.

Provoz ŠD bude od 7.00 – 16.00 hod.