Školní družina a klub

Oznámení ŠD – činnost o prázdninách

5.6.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Oznámení ŠD

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina a školní klub organizují pro zájemce ve dnech 24. srpna – 28. srpna 2020 (pondělí až pátek) zájmovou činnost s výlety do okolí. Cena je 650,- Kč

(peníze budou použity na obědy, cestovné a vstupné.)  Tato částka bude v září vyúčtována.

Pokud máte o tuto činnost školní družiny zájem, pošlete vyplněnou přihlášku do 23. června 2020 na e-mail  skrivankova@zsmlynska.cz. Částku 650,- Kč na účet školy do 26. 6. 2020.

Číslo účtu i přihláška ke stažení v příloze.

 Nástup dětí je 24. srpna 2020 (pondělí) do 8,00 hod. ve sportovním oblečení na ZŠ Mlýnská –ŠD  Mohelnice. S sebou bude mít dítě svačinku, pití na celý den, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy budou zajištěny.

Provoz ŠD bude od 7.00 – 16.00 hod.