Školní družina a klub

Oznámení – prázdninová družina

30.5.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina a školní klub organizují pro zájemce ve dnech:
26. srpna – 30. srpna 2019 ( pondělí až pátek) zájmovou činnost s výlety do okolí.
Cena je 650,- Kč (peníze budou použity na obědy, cestovné a vstupné.) Tato částka bude vybírána do 21. června 2019, v září bude vyúčtována.
Pokud máte o tuto činnost školní družiny zájem, odevzdá dítě vyplněnou závaznou přihlášku do 21. června 2019 i s částkou 650,- Kč své vychovatelce.
Nástup dětí je 26. srpna 2018 do 8.00 hod. ve sportovním oblečení na ZŠ Mlýnská Mohelnice.
S sebou bude mít dítě svačinku, pití na celý den, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy budou zajištěny. Provoz ŠD bude od 7.00 – 16.00 hod.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na prázdninovou družinu