Školní družina a klub

Noc ve školní družině – ŠD Masarykova

9.12.2013     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

V pátek 8. listopadu proběhla na ZŠ Masarykova velmi oblíbená akce -spaní ve školní družině pod názvem „Tajemná noc se zvířátky“. Zúčastnilo se 21 dětí ze třetí a čtvrté třídy. Všichni jsme se sešli  v podvečer ve školní družině a každý si přinesl své oblíbené plyšové zvířátko.  Zvířátka nás provázela celým večerem. V úvodu jsme si o zvířátkách a hlavně těch svých plyšových povídali a poté následoval kvíz zaměřen na přírodu a  na zvířata. Každý soutěžil sám za sebe, úkolem bylo i vyrobit si zvířátko z papírové ruličky. Následovala společná večeře, po které děti čekala stezka odvahy s dárkem. Všichni  nad svým strachem zvítězili a spokojeně jsme uléhali do svých pelíšků. Ráno byla celá akce vyhodnocena a všechny děti byly odměněny dárky i sladkostmi. Spaní ve školní družině se vydařilo a děti ráno nadšeně opouštěly školu.

vychovatelky ZŠ Masarykova