Školní družina a klub

Noc ve školní družině na ZŠ Mlýnská – budova na ul. Masarykova

10.12.2014     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Dne 28. – 29. listopadu 2014 se na ZŠ Masarykova uskutečnila „Noc ve školní družině“. Zúčastnilo se 15 dětí z druhé a třetí třídy a dvě vychovatelky – Eva Skřivánková a Mária Vojtíšková. Po úvodním přivítání jsme se pustili do her a soutěží v pohádkovém duchu. Následovala společná večeře. Velmi úspěšná byla i strašidelná stezka odvahy po škole, na jejímž konci děti dostaly dáreček. Plni dojmů a zážitků jsme všichni zaléhali do svých připravených pelíšků. Ráno byly děti odměněny za své výkony a odvahu sladkostmi a spokojeně odcházely domů. Celá akce se vydařila a dětí se opět těší na další společnou noc ve školní družině.

Skřivánková Eva, Vojtíšková Mária