Školní družina a klub

Noc ve školní družině

27.11.2015     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Noční pobyt ve škole je jistě tajemný už tím, že v noci spát ve škole není zcela běžné a noc krátce před Mikulášem má ještě tajemnější ráz. V pátek 20. listopadu 2015 se sešlo ve školní družině na ZŠ Mlýnská 20 dětí, aby zde strávily noc, aby si zasoutěžily a vyrobily si čerta nebo anděla. Ve škole na ně čekaly paní vychovatelka D. Zajíčková a paní L. Garbolinská. Dvě oddělení školní družiny se proměnila v ložnice a děti si připravily své pelíšky. Po večeři vychovatelka rozdělila děti do dvou družstev. Jedno družstvo si v družině vyrábělo andílka nebo čerta a druhé ve cvičné kuchyňce peklo muffiny na snídani. Potom se obě družstva vyměnila. Po vyrábění a pečení začalo velké soutěžení. Všichni si vyzkoušeli svou obratnost, zručnost, taktiku. Na závěr soutěžící dostali sladkou odměnu. A následovala tolik očekávaná noční stezka odvahy. Jistě všichni prožili velkou dávku napětí a možná i trochu strach z temné školy, kdy cestu osvětlovaly jen svíčky. Ale to k dobrodružství patří. A potom již šup do pyžámek a spát. Ráno po probuzení všechny čekala snídaně. Děti si pochutnaly na vlastnoručně upečených muffinkách. Každý si uklidil své věci do batůžku a plný zážitků očekával rodiče. Když se některým dětem ani ze školy nechtělo, všichni jsme byli přesvědčeni, že se akce vydařila.

Dagmar Zajíčková – vychovatelka ŠD