Školní družina a klub

Naše škola pořádala na Moravském Karlově letní tábory

7.9.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Ve dnech letních prázdnin proběhly i v letošním roce dva turnusy dětského tábora na školní chatě v Moravském Karlově, které pro děti připravily Eva Skřivánková a Radka Kurfürstová ze Základní školy Mlýnská.

První turnus se uskutečnil  v termínu 15.7. – 22.7., druhý  22.7. – 29.7.2016. Oba turnusy  byly pod  názvem : „Hobit – cesta tam a zpět“.  Během pobytů děti soutěžily v různých „hobitích“ hrách, plnily úkoly na dané téma a také si nazdobily svá trika jako vzpomínku na tábor. Nechyběly ani diskotéky či maškarní karneval. Na celodenní výlet jsme jeli na nedalekou Dolní Moravu, kde se děti svezly na bobové dráze, navštívily Mamutíkův vodní park, nebo  jsme se všichni kochali nádherným výhledem  z krásné stavby nesoucí název Stezka v oblacích. Závěr výletního dne byl ukončen táborákem a opékáním špekáčků.

Všem dětem se na dětském táboře v Moravském Karlově velmi líbilo. Důkazem byly nejen spokojené a smějící se děti, ale zejména jejich přání, aby se všichni zase za rok opět setkali.

 

Velké poděkování patří firmě: Futurpol, s.r.o. Mohelnice, za finanční dar; za reklamní předměty firmám: Siemens,s.r.o.,Mohelnice;  M.L.S.Holice,spol.s.r.o.Olomouc a České průmyslové zdravotní pojišťovně.

 

Eva Skřivánková, Radka Kurfürstová – hlavní vedoucí