Školní družina a klub

Letní tábory v Moravském Karlově ZŠ Mlýnská Mohelnice

23.9.2014     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

V letošním roce proběhly v rámci letní činnosti ZŠ Mlýnská dva turnusy letního tábora na školní chatě v Moravském Karlově. První ve dnech 4. 8. – 11. 8. 2014 pod vedením vychovatelky Dagmar Zajíčkové a druhý ve dnech 11. 8. – 18. 8. 2014 pod vedením vychovatelky Evy Skřivánkové. Činnost obou turnusů byla zaměřena na zvířátka, tedy pod názvem “ZOO”. Obou turnusů se zúčastnilo celkem 75 dětí. Celá táborová hra byla plná her, soutěží, děti se o svých zvířecích kamarádech dozvěděly mnoho nového, velký boj o Zoollary daly všem aktivitám dostatek napětí. Nechyběly zde ani další formy činností. Kromě sportovních aktivit došlo i na činnosti výtvarné( zdobení trik ), nácvik zvířecího tance, práce s papírem ( výroba zvířat a zvířecích masek), dále oblíbené noční hry i stezka odvahy. Děti z prvního turnusu v rámci celodenního výletu navštívily ZOO Olomouc a Lanáček. Děti na druhém turnusu navštívily sportovní centrum v Dolní Moravě a zámecký park se zvěřincem v Častolovicích. Oba tábory byly naplněny kamarádskou atmosférou, děti s nadšením soutěžily, plnily úkoly celotáborové hry s napětím a za vše byly odměněny nejen sladkostmi, ale i drobnými dárky. Odměnou pro všechny pracovníky, kteří se dětem věnovali a připravovali činnost, byla nejen radost v dětských očích, také to, že všechny děti se již těší na příští tábor.

Velké poděkování patří firmám : Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice, Futurpol,s.r.o. Mohelnice, Siemens, s.r.o. Mohelnice , Jula CZ, s.r.o. Mohelnice, které svými finančními dary přispěly na výlety a odměny dětí.

Za všechny táborníky Dagmar Zajíčková a Eva Skřivánková – hlavní vedoucí tábora.