Školní družina a klub

Jarní dílny ve školní družině ZŠ Mlýnská

22.4.2014     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Jaro je již v plném rozpuku a za dveřmi Velikonoce. Rozkvetlé zahrádky, zpívající ptáčci a děti hrající si jarní hry na hřištích, to bylo motivací pro děti ze všech oddělení ŠD Mlýnská k tomu, aby se zúčastnily Jarních dílen 15. dubna 2014, které pro ně připravily paní vychovatelky.
Na celodružinové akci se sešlo 33 dětí, které si chtěly užít toto milé a kvetoucí roční období a také samozřejmě přivítat blížící se Velikonoce. Na třech stanovištích si postupně každé dítě vyrobilo zajíčka nebo kuřátko na zavěšení, ovečku jako zápich do květináče a krásnou husu s vajíčkem na postavení. Dětem se Jarní dílny moc líbily a všechny odcházely s rozzářenými obličeji a rukama plnýma krásných výrobků. Jarních dílen se také v roli pomocníků zúčastnila děvčata ze ŠK s paní vychovatelkou.

Dagmar Zajíčková, vychovatelka ŠD