Školní družina a klub

Informace k provozu ŠD a ŠK ve škol. roce 2023/24

30.8.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Vážení rodiče,

školní družiny a klub se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem školní družiny a klubu. Činnost dětí je plně zájmová a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťujeme dětem bezpečnost, odpočinek, rekreaci, zájmové vyžití a pobyt na čerstvém vzduchu. Činnost družiny plně vychází z ŠVP ŠD a ŠK, který je na internetových stránkách školy a u vedoucí vychovatelky.

V letošním roce bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Pro uvolňování dětí ze školní družiny a klubu je závazný zápisní lístek podepsaný rodiči. O mimořádné uvolnění nebo o změně docházky do školní družiny, klubu požádají rodiče vychovatelku písemně (uvolňovací list). Jinak nemůže být dítě před stanovenou dobou z bezpečnostních důvodů uvolněno.

Provoz školního klubu je do 14.00 hod., poté navazují kroužky školního klubu.

Nelze dítě omlouvat telefonicky – z bezpečnostních důvodů

Na sportovní činnost venku je vhodné dát dítěti starší tepláky.

Provoz školní družiny:     ráno                      6.00 –  7.45  hod.

                                        odpoledne           11.35  – 16.00 hod.

Provoz školního klubu:    ráno                     6.00 – 7.45  hod.

                                        odpoledne          11.35 – 14.00  hod. 

                                                                   14.00 – 15.20 hod. (zájmové kroužky)

Vážení rodiče, pro činnost ve školní družině a klubu uvítáme pomoc formou materiálního daru. Papírové kapesníky v krabičce, papíry vhodné ke kreslení, pastelky, fixy, lepidla…        Děkujeme