Školní družina a klub

Drakiáda ve ŠD

16.10.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

V úterý 8. října se děti ze školní družiny naší školy sešly na hřišti a chtěly poměřit své dovednosti v pouštění draků. Někteří žáci si své draky vyráběli ve školní družině, jiní donesli draky koupené. Přes třicet draků bylo připraveno ke startu. Bohužel, jen počasí jim nepřálo. Nefoukal tolik potřebný vítr a k obloze se vzneslo jen několik draků. Za účast obdrželi všichni startující sladkou odměnu a ti nejlepší cenu.