Školní družina a klub

Čarodějnický týden

23.5.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Poslední dubnový týden jsme v družinách nahlédli do tajemného světa čar a kouzel. Ukázali jsme si několik pokusů, které si děti většinou i samy vyzkoušely. Zakouzlili jsme si například s vodou a lomy světla či bonbóny. Pokusili jsme se rozjet balónkového jezdce (mince v balónku) nebo vyrobit balónkový špíz (bezpečné propíchnutí balónku). Venku pak proběhl pokus o gejzír z coly a mentosek.

Ježibaby a čarodějky jsme si i namalovali. Mimo to jsme si vyrobili čarodějnické záložky pro lepší orientaci v knize lektvarů a pomohli jsme zapomětlivé čarodějnici Bludimíře s rozluštěním přísad do lektvarů. Napětí jsme si užili na závěr u čarodějnického Binga.

Marcela Sedlaříková