Žáci a rodiče

Doučování ve školním roce 2021/22

30.8.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Žáci a rodiče

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu doučování  na naší škole doučování žáků.  Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID – 19.

1. Jedná se o aktivitu, která slouží  primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

2. Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

3. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy. 

4. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou v úvodu školního roku informovat třídní učitelé.

5. V případě, že bude žák pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, je účast žáka na doučování povinná.