Žáci a rodiče

Ředitelka školy rozhodla o přijetí níže uvedených žáků k základnímu vzdělávání – viz.  příloha

Rozhodnutí o přijetí žáků 2016