Žáci a rodiče

Beseda k volbě povolání

10.10.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Žáci a rodiče

Dne 9. září  se na naší škole konala v rámci rodičovských schůzek také beseda zástupců mohelnických SŠ a firem Hella – Autotechnik a Siemens s rodiči vycházejících žáků. Rodiče i přítomní žáci se dozvěděli aktuální informace o nabídce studijních a učebních oborů na jednotlivých školách a v přímé návaznosti i o možnosti jejich uplatnění v praxi, možnostech stipendií během studia. Ptali se také na postup a průběh přijímacího řízení na SŠ. Děkujeme touto cestou všem zúčastněným zástupcům SŠ- SPŠE, SŠTZ, OA a OU a PS Vodní a zástupcům firem Siemens-paní Maderové a panu Bláhovi za Hellu-Autotechnik.

Mgr. Jana Šmirgová