V úterý 21. a ve středu 22. března se na obou budovách naší školy konal Den otevřených dveří. Videoreportáž z akce zde:

Letošního školního kola recitační soutěže se na druhém stupni zúčastnilo 15 žáků. Slyšet jsme mohli básně vtipné i vážnější, ale také ukázky z prózy, které nás mohly vést k zamyšlení. Výkony všech recitátorů byly vyrovnané a vybrat ty nejlepší nebyl jednoduchý úkol. A jak to tedy dopadlo? Ve třetí kategorii, tedy mezi žáky 6. a 7. tříd porotu svým výkonem naprosto strhla Elisabet Uhrínová ze 7.B s básní Karla Kapouna Dětský hlas. Na druhé příčce se umístil Antonín Bravenec (7.B) s textem Jaromíra Nohavici O dívkách. O třetí místo se podělili dva recitátoři s texty K. J. Erbena. Vít Jeglík ze 7.C si vybral Polednici a Tereza Knápková ze 7.A přednesla Svatební košili. Ve 4. kategorii, tedy mezi osmáky a deváťáky byl letos o recitační soutěž zájem mnohem vyšší než v minulých letech. Bylo tedy z čeho vybírat. První místo obsadil Jáchym Cerula z 8.A, který si připravil prozaický text Jiřího Žáčka Na Ferdíka se nestřílí! Recitací úryvku Máje K. H. Máchy si vysloužil 2. místo Daniel Kappl z 9.C. O třetí místo se opět dělily dvě recitátorky – Anna Supíková z 8.C, která také přednesla úryvek u Máje, a Barbora Krmelová z 9.C se Seifertovými Houslemi.

V okrskovém kole, které se konalo 16. 3. v DDM Magnet Mohelnice, uspěla ve 3. kategorii Elisabet Uhrínová a ve 4. kategorii se připojil Jáchym Cerula. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v okresním kole recitační soutěže ve středu 29. 3. v Šumperku.

Další tradiční soutěží v českém jazyce je olympiáda pro žáky 8. a 9. tříd. V letošním ročníku se školního kola účastnilo 29 soutěžících. Nejlépe si s neobvyklými úlohami poradila Anežka Nováková z 9. B, na druhém místě skončila Eliška Pátková z9. A a o třetí místo se podělili  Jáchym Cerula (8.A), Vojtěch Kroupa (9.C) a Ella Čermáková (9.A). V okresním kole v Šumperku nás budou 4. dubna reprezentovat Anežka Nováková a Eliška Pátková. Přejeme oběma úspěšným řešitelkám hodně štěstí i v okresním kole.

Mgr. Markéta Prvá

Pozvánka do školy

V úterý 21. a ve středu 22. března otevřely své dveře pro naše budoucí žáky a jejich rodiče obě budovy Základní školy Mlýnská. Na Mlýnskou 1 a Masarykovu 30 se přišli podívat nejen budoucí prvňáčci, ale také zájemci o přestup z jiných škol do vyšších ročníků. Naši vzácní hosté měli možnost projít si společně s průvodci – žáky vyšších ročníků, všechny prostory školy, školní družiny, podívali se do jídelny, tělocvičny. Seznámili je s aktivitami žáků, s moderním vybavením učeben a s některými pomůckami, které se používají při výuce. Dětem se líbily jazykové a počítačové učebny, vyzkoušely si ovládat naprogramované pojízdné roboty, pracovaly na dotykové interaktivní tabuli nebo se protáhly při překonávání překážkové dráhy. Mohly si prohlédnout fotografie z třídních a školních akcí,  zavítaly do školní kuchyňky, kde na ně čekalo malé občerstvení, obdivovaly letní učebnu na zelené střeše. Na dotazy rodičů ochotně odpovídali  učitelé i zástupci vedení školy. Na hřišti s umělým povrchem právě startoval projekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého pod názvem Spolu v pohybu, zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu. Jeho cílem je nabídnou mladším dětí naší školy  a jejich rodičům možnost aktivního trávení volného času.   

K ZŠ Mlýnská patří elokované pracoviště na Masarykově ulici. Vzdělávají se zde žáci 1. stupně, tedy od 1. do 5. třídy a poté celý kolektiv plynule přechází na budovu Mlýnská. Velmi nám záleží na tom, aby kolektivy nebyly děleny a nenarušily se tak kamarádské vztahy mezi žáky. Velkou devízou této budovy jsou nižší počty žáků ve třídách, což umožňuje individuální a osobní přístup ke každému  dítěti. Díky svým prostorám jsou ve třídách vybaveny odpočinkové koutky s herními prvky, které děti velmi rády využívají k relaxaci a odpočinku v době přestávek. Ve škole vládne rodinná atmosféra, což dětem poskytuje pocit jistoty, klidu a bezpečí. Třídy jsou moderně vybaveny didaktickými pomůckami a digitální technikou. V procesu vzdělávání nabízíme žákům zapojování činnostních prvků do výuky, prožitkové a projektové učení ve všech ročnících.

Budova a přilehlé plochy procházejí postupnou rekonstrukcí. Proběhla rekonstrukce elektroinstalace v budově a modernizace sportovního hřiště s umělým povrchem a byly zde zbudovány nové herní prvky. Děti k tělovýchovným aktivitám využívají dvě velké tělocvičny – větší ke kolektivním a míčovým hrám, druhá se sníženým stropem, na gymnastickou průpravu. Důležitou součástí budovy je nově zrekonstruovaná školní kuchyňka, na kterou jsme dlouho čekali, děti si se svou učitelkou v pracovních činnostech velmi rády „zavaří“ či upečou sladký koláč.

Samozřejmostí je školní jídelna, děti mají možnost výběru dvou jídel, v dopoledních hodinách mohou odebírat svačinky, které připravuje paní kuchařka přímo na místě.

 Nedílnou součástí školy je družina, které zajišťuje odpolední aktivity dětí. Podle zájmu dětí nabízí kroužky – šikovné ruce, pohybové a sportovní aktivity, dbá na pobyt dětí na čerstvém vzduchu a v plné šíři spolupracuje s vyučujícími a využívá prostor školy – kuchyňku, hřiště, tělocvičnu……

Díky příjemnému rodinnému prostředí děti chodí rády na „Masaryčku“ a děti, které opustily už naši budovu se rády vrací.

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 připravuje na obou pracovištích (ulice Mlýnská 1 i Masarykova 30) zápis žáků do prvních tříd, který proběhne ve dnech 12.-13. dubna 2023 vždy od 12 do 16 hodin. Přihlášku do školy je možno také vyplnit elektronicky na www.zsmlynska.cz

Těšíme se na vás!

Ve čtvrtek 16. 2. 2023,  se ve škole na Mlýnské ulici uskutečnilo školní kolo recitační soutěže dětí na 1.stupni. Děti soutěžily v jednotlivých ročnících ve třech kategoriích. Do soutěže se zapojilo 35 recitátorů, kteří si připravili básničky a pokusili se o postup do okrskového kola, které se koná dne 16. 3. 2022 na DDM Magnet v Mohelnici.

 Jak to dopadlo v jednotlivých třídách?

0. kategorie

1. B

1. místo:  Kristýna Tomuczová

2. místo:  Viktorka Hubinková

3. místo:  Oliver Unzeitig

1.C

1.místo:  Aneta Viselková

2. místo: Beáta Prokopová

3. místo: Berenika Michková

I. kategorie

2.B

1. místo :  Tomáš Kupka

2. místo :  Julie Mikuličková

3. místo :  Tobiáš Seryn, Matyas Friedl

2.C

1. místo :  Lucie Šmídová

2. místo :  Nicol Šmídová

3. místo :  Jindřich Maschke, Richard Konečný

3.B

1. místo:  Max Jureček

2. místo : Jakub Slepička

3. místo : Ema Čihulková, Elenka Maderová

3.C

1. místo: Aneta Plšková

2. místo: Ester Uhrínová

3. místo: Augustýna Serynová

II. kategorie

4.B

1. místo:

2. místo :

3. místo: 

4.C

1. místo:  Jan Příkopa

2. místo: 

3. místo:

5.C

1. místo :  Marie Janissová a Aneta Pacáková

2. místo : ———-

3.místo: Anežka Ochranová

5.B

1. místo :  Anežka Jahodová

2. místo: Ondřej Mekyska

3.místo: Barbora Svobodová

Do okrskového kola recitační soutěže na DDM (16.3. 2023) postoupili tito žáci:

 0.kategorie : Aneta Viselková, Kristýna Tomuczová

 I.kategorie : Aneta Plšková, Lucie Šedinová,

II.kategorie : Jan Příkopa, Marie Janissová,

Ředitel Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1 vyhlašuje zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2017 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná:12. a 13. dubna 2023 vždy od 12:00 do 16:00 hodin

na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1

                           – budova na ul. Mlýnská 1

                           – budova na ul. Masarykova 30

Zákonný zástupce žáka má právo si vybrat školní zařízení dle svého rozhodnutí.

K zápisu si nezapomeňte vzít:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doporučení, pokud žádáte o odklad (viz níže)

Elektronická přihláška

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i žádost o odklad je možno vyplnit online a odeslat s předstihem na tomto odkazu: elektronická přihláška

Po vyplnění několika základních údajů (výběr budovy školy provedete v kolonce „zaměření“ )  bude do Vaší emailové schránky odeslána Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad školní docházky. Jejich vyplněním a odesláním na adresu zapis@zsmlynska.cz zkrátíte čas, který bychom strávili vyplňováním údajů v den zápisu – společně pak jen ověříme důležité údaje a doplníme nezbytné podpisy.

Odeslání online žádosti a zápisového lístku není povinné, všechny dokumenty je možno vyplnit i na místě před samotným zápisem.

Odklad školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě těchto dokumentů:

– písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu s žádostí o přijetí

– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 

– posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. 

Doporučení poradny a posudek lékaře lze doručit k žádosti dodatečně do 15. 5. 2023.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Další informace je možné získat:  tel. 583 401 620, theimrova@zsmlynska.cz.

V týdnu od 13. – 18. února 2023 se žáci ze sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Moravském Karlově.

Zázemí nám poskytla školní chata a samotný výcvik probíhal ve SKI areálu Šanov, kam nás každý den vozil domluvený ski bus. Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 22 lyžařů a 8 snowboardistů, kteří byli podle svých dovedností rozděleni do několika skupin. Ti, kteří již zkušenosti s lyžemi či snowboardem měli, se snažili svůj styl vylepšit a vypilovat. Začátečníci, kterých bylo na tomto kurzu většina, se snažili hlavně o to, aby se naučili základy sjezdového lyžování a snowboardingu, zvládli vyjet na vleku a bezpečným způsobem sjet kopec. Myslím, že tento cíl byl splněn a u mnohých bylo patrné nadšení z nově nabytých dovedností a touha na hory ještě někdy zavítat.

Díky dobrým sněhovým podmínkám jsme stihli také zimní vycházku k nedaleké rozhledně, kterou ti nejodvážnější absolvovali dokonce na běžkách.

Při večerních programech, hrách, ping-pongu, diskotéce a jiných aktivitách docházelo ke stmelení kolektivu, což je další obrovskou výhodou obdobných akcí. Zároveň se žáci a učitelé poznali i v jiném než školním prostředí, což vždy jejich vzájemný vztah obohatí.

O děti se celý týden starali učitelé a instruktoři v jedné osobě Klára Strupková, Vojtěch Zeman, Petr Lipka, Petr Zbranek a zapomenout nemůžeme ani na paní zdravotnici Drahu, díky které všichni vydrželi až do konce kurzu.

Co říci na závěr? Snad jen poděkovat všem zúčastněným za pohodový týden na horách, který nás všechny obohatil o nové a nevšední zážitky, na které mnozí nikdy nezapomenou.

                                                                                                                                  Mgr. Vojtěch Zeman

Ve dnech 20.-21.2. 2023 přijala pozvání na  naši školu paní spisovatelka Lenka Jakešová. Pro mladší žáky měla připravený téměř hodinový program. Ten se skládal z četby úryvků jejich knih a hudebně pohybové části doprovázené zpěvem, tancem a hudbou, které  je sama autorkou.

Seznámila malé čtenáře s tituly: Pohádky z lesa, Co si stromy vyprávějí nebo Dobrodružství se snovíkem. Kniha Kamarádi na výletě je autorčina pohádková prvotina, kterou doplnila písničkami vhodnými pro děti předškolního věku..

Dětem se setkání velmi líbilo, měly na paní spisovatelku spoustu zajímavých otázek a možná byly i překvapeny, jak obtížná je cesta vzniku knihy od chvíle, kdy ji autor napíše, až do jejího prodeje.

Vážení rodiče,

nabízíme vám možnost zapojit se společně s vašimi dětmi / 8-12 let/ do společného pohybového projektu „Spolu v pohybu“, na kterém spolupracujeme s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Jak to bude probíhat? Jedná se o 12týdenní  pohybový program pro rodiče s dětmi, který se uskuteční od 21. 3. do 25. 5. 2023, a to každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. na venkovním hřišti v areálu Základní školy Mlýnská v Mohelnici.

Rádi se s vámi setkáme dne 13. března 2023 v 16.00 hod. v ZŠ Mlýnská, kde proběhne informační schůzka a představení celého projektu.

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme na budově Masarykova uspořádali pro děti prvního stupně školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily po třídách. V každé třídě byli vybráni nejlepší recitátoři a ti bojovali o 1. – 3. místo mezi svými spolužáky. Pro první ročník to bylo vůbec poprvé, kdy vystoupili před cizím publikem.

Výsledková listina:

Kategorie 0

1. A

1.místo:  Kryštof Holouš

2.místo:  Marek Pecha

3.místo:  Max Malina

Kategorie I.

2. A

1.místo:   Lukáš Moťka

2. místo:  Rozálie Moravová

3.místo:   Dominika Pobucká, Vendula Neumannová

3. A

1.místo:   Anežka Výskalová

2.místo:   Zora Zemanová

3.místo:   Tereza Krejčí

Kategorie II.

4. A

1.místo:  Adéla Hanáková

2.místo:  Livie Pavlová

3.místo:  Eliška Solarová

5. A

1.místo:  Jan Rebl

2.místo:  Julie Pospíšilová

3.místo:  Nella Kratochvílová

Do oblastního kola, které se uskuteční v DDM Magnet Mohelnice 16. 3. 2023 postoupí zástupci jednotlivých kategorií:

0. kategorie – Kryštof Holouš

1. kategorie – Anežka Výskalová

2. kategorie –  Adéla Hanáková

Přejeme jim hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Jana Horká