Informujeme rodiče, že žáci 3. a 7. tříd budou ve dnech 10. a 17. října 2022 testováni dle pokynů ČŠI z tělesné zdatnosti v rámci TV.

Z důvodu aktualizace webových stránek si musíte i vy aktualizovat načtení stránek současným stiskem kláves CTRL a F5. Děkujeme za pochopení.

V pondělí 26. 9. 2022 naše škola organizovala okrskové kolo v přespolním běhu. Vše probíhalo v areálu mohelnického parku a zúčastnily se základní školy Vodní, Úsov a Mlýnská. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (mladší dívky a chlapci, 6. – 7. třída, starší dívky a chlapci, 8. – 9. třída) a každou školu reprezentovalo šestičlenné družstvo.

V této konkurenci se podařilo do okresního kola postoupit pouze mladším dívkám.

Finále okresu se konalo v pátek 30. 9. 2022 v Šumperku a naši školu tam reprezentovaly: Anna Pazderová, Eliška Jořenková, Veronika Prachařová, Rozárie Hegerová, Anna Čihulková a Eva Mekysková.

Holky se statečně „praly“ s počasím i s nástrahami trati a obsadily nakonec krásné 5. místo v okrese.

Zvláštní pozornost patří Aničce Pazderové, která coby jednotlivec vyhrála svou kategorii, neboť doběhla jako první a za sebou nechala všech 40 závodnic z ostatních škol!!! Celkový výsledek školy je však tvořen součtem umístění jednotlivých děvčat a to bohužel nehrálo v náš prospěch.

Všem děkujeme za sportovní reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí do dalších soutěží.

Klára Strupková, Vojtěch Zeman, Josef Dočekal

V úterý 20. 9. 2022 proběhlo na Tyršově stadionu v Šumperku okresní kolo v atletickém čtyřboji. Závodníci absolvovali za studeného a deštivého počasí 4 disciplíny (sprint na 60 m, skok daleký, hod míčkem/vrh koulí a vytrvalostní běh)
Startovali jsme ve všech kategoriích: mladší hoši, mladší dívky (6,7. tř.) a starší hoši, starší dívky (8.,9. tř.).

ml. dívky – Anna Pazderová, Eliška Jořenková, Nikola Kubová, Elisabet Uhrinová, Eva Mekysková

ml. hoši – Filip a David Staštíkovi, Miroslav Vašek, Michael Horáček, Adam Bílek

st. dívky – Ella Čermáková, Eliška Pátková, Amálie Nosková, Silvie Pirošová, Sabina Šestáková

st. hoši – Filip Mandák, Lukáš Bitala, Jan Smékal, Marek Petřík, Ondřej Šnévajs

Tohoto atletického klání se zúčastnilo celkem 13 škol. Mladší holky i chlapci obsadili shodně 6. místo, starší kluci skončili na 7. místě a starší dívky na 9. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších sportovních soutěží.

Vojtěch Zeman a Klára Strupková

V posledních dnech srpna již několikátý rok vychovatelky školní družiny a školního klubu připravily pro děti, které si chtěly zpříjemnit konec prázdnin, pobyt ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý program, spojený s poznáváním města a okolí. Letos se této akce zúčastnilo 20 dětí 1. stupně. První den po přivítání jsme se šli podívat do místní knihovny, kde si děti vyzkoušely své vědomosti z pohádek a také si vyrobily svého Lichožrouta z ponožky. Navštívili jsme i park, dopravní hřiště, muzeum, mohelnickou věž. Protože nám počasí přálo, nemohla chybět oblíbená návštěva místního koupaliště. Proběhl výlet do Loštic, kde si kromě prohlídky muzea Tvarůžků, děti prošly stezku naboso, která je umístěna na okraji lesa. Další výlet se uskutečnil do nedalekého Mírova, kde jsme si prošli naučnou stezku kolem hradu. Poslední den proběhlo tvoření a s prázdninovou družinou jsme se rozloučili pohádkou v místním kině.                                                                                                                                                       Vychovatelky ŠD,ŠK

Všechna oddělení školní družiny ZŠ Mlýnská a Masarykova + školního klubu jsou přihlášena do 6. ročníku happeningu #jsemlaskavec, který se koná při příležitosti Světového dne laskavosti 13. listopadu 2022.

Naše laskavost je zaměřena na kočky a koťata, která nemají svůj domov.

Chceme pomoci materiální sbírkou (krmivo, stelivo, deky, hračky pro kočky …).

Část sbírky bude předána paní Majce Jílkové, která se stará o opuštěné kočičky v Mohelnici. Ostatní věci budou odvezeny do Depozita Píšánek Uničov, malý domácí kočičí útulek s 50 chlupáči.  

Pokud se k nám chceš připojit, budeme rádi. Veškeré vámi darované věci noste p. vychovatelkám do školní družiny a klubu do pátku 21.října 2022.                                                              Děkujeme

Společnost pro česko-německé porozumění Walthera Hensela a kulturní služby Moravská
Třebová pořádají každoročně Dny česko-německé kultury. Tentokrát se konala tato akce 16.
– 20. 9. 2022. Součástí byla 19. 9. motivační soutěž pro žáky 8. tříd s názvem „Jak znáte naše
sousedy?“ Naše škola se zapojila do tohoto klání účastí tří trojčlenných družstev. Žáci
procházeli stanovišti, na kterých se dozvídali informace z reálií německy mluvících zemí.
K formám práce patřilo vyhledávání v mapách, kompletování přehledů, skládání karet,
orientace v cizojazyčném textu aj. Za splněné úkoly získávali soutěžící indicie. Závěrečným
úkolem bylo ze získaných písmen poskládat tajenku. Všichni žáci úspěšně absolvovali téměř
dvě hodiny napínavé zábavy a odnesli si zajímavé poznatky, sladkou odměnu, pamětní list a
také novou motivaci pro učení se německého jazyka.
Mgr. Jolana Winklerová

Ve středu 21. září 2022 pořádala ZŠ Mlýnská v Mohelnici zábavné odpoledne, které bylo určeno nejen pro mladší žáky školy, ale i pro děti z jiných škol a předškolních zařízení. Akce Loučení s létem se konala kvůli nepříznivému počasí v tělocvičně na Masarykově ulici. Všechny přítomné přivítal ředitel školy Mgr. Pavel Grünwald. Nejen tělocvična, ale i chodby školy se změnily ve velikou veselou hernu, která nabízela mnoho lákadel a atrakcí. Děti hned u vstupu obdržely kartičku, do které se zaznamenávaly úspěchy při zdolávání úkolů. Kdo nebyl úspěšný na překážkové dráze, určitě vynikal třeba ve střelbě na florbalovou branku nebo hodu míčkem na cíl. Po chodbách školy se děti proháněly na koloběžkách a zdolávaly nástrahy slalomové dráhy. Ti nejmenší s trochou strachu prolézali nekonečným tunelem či překonávali opičí dráhu. Všichni si pak mohli dosažené body za splněné úkoly proměnit za drobné odměny a k tomu ještě obdrželi malé občerstvení. Nechybělo ani tolik u dětí oblíbené malování na obličej.
Děti, které zavítaly do tělocvičny ZŠ Mlýnská na Masarykově ulici, své návštěvy určitě nelitovaly. Opět se potvrdilo, že škola není jen učení, ale děti v ní zažijí také zábavu, pohyb, poznají nové kamarády a odnesou si mnoho pěkných zážitků.

Ve čtvrtek 22. září proběhnou na obou budovách školy třídní schůzky. Zahájení schůzek bude dle pokynů třídních učitelů.

Ve středu 21.9. od 15 do 17 hodin  proběhne na hřišti při budově naší ZŠ  na ul. Masarykova zábavné odpoledne pro mladší děti LOUČENÍ S LÉTEM. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, nebude chybět ani drobné občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně. Těšíme se na vás!