Informace pro prvňáčky

Září našich prvňáčků

27.9.2011     Renáta Formánková     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Po úspěšném nástupu a prvním rozkoukání se naši nejmenší žáčci pustili s chutí do práce.

Seznamovali se s novými spolužáky, s paní učitelkou a ostatními dospělými zaměstnanci, navštívili místa a zařízení naší školy. V lavicích si zkusili, jaké to je plnit první školní povinnosti, v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností si vyrobili krásné výrobky. S těmi nejlepšími se pochlubili na nástěnkách školy a třídy.

Velmi je baví práce s interaktivní tabulí, kde zábavnou a věkově přizpůsobenou činností poznávají nové učivo.

Přejeme našim školáčkům mnoho úspěchů v další školní práci.

Nebyly nalezeny žádné obrázky