Informace pro prvňáčky

Z našich prvňáčků jsou čtenáři

27.8.2014     Renáta Formánková     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

V předposledním týdnu školního roku navštívili prvňáčci společně s paní učitelkami městskou knihovnu v Mohelnici. Čas strávený mezi policemi knih děti věnovaly povídání s paní knihovnicí o knihách, o zážitcích ve škole, absolvovaly test pohádkových znalostí. A hlavně…

Přišli ukázat a dokázat paní knihovnici a královně Knihomilce, že již opravdu umí přečíst pohádku nebo vybraný text ve Slabikáři. Po přečtení královna Knihomilka děti pasovala na čtenáře a všichni společně složili slib, že budou ve čtení knížek pokračovat a o knížky se starat jako o zdroj zábavy,poučení, radosti.

Děkujeme pracovnicím Městské knihovny v Mohelnici za poutavě připravený program.

Fotografie můžete shlédnout na stránkách tříd našich prvňáčků.