Informace pro prvňáčky

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

23.4.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

V souladu s §46,§165 odst.2 písm.e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí následujících žáků do 1.ročníku základního vzdělávání ve zdejší škole od šk.roku 2019/2020: viz. příloha
rozhodnutí o přijetí 2019-20