Informace pro prvňáčky

První dny ve školních lavicích, 1.A – ul. Masarykova

10.9.2012     Irena Pobucká     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Naši nejmladší žáci, žáci 1.A, přišli do školy s velkým očekáváním a touhou dozvědět se ve škole něco nového. V pondělí 3.9 usedli do školních lavic poprvé. Ten den je ještě doprovázeli rodiče. Jejich budoucí třída byla nově vymalována a vyzdobena. Děti budou mít možnost psát a číst z nové tabule, která má dataprojektor s připojením na počítač, a tak výuka bude moci probíhat s pomocí nejmodernější techniky.
V průběhu prvních dnů ve školních lavicích děti zpívaly, tančily, malovaly, uvolňovaly ruku i prstíky, učily se krátké říkanky. Dokonce si vyzkoušely jaké to je ve velké tělocvičně. Tam se dětem líbilo nejvíce. Budeme si přát, aby jim nadšení v něco nového vydrželo po celou dobu školní docházky a zažívaly hodně radosti a úspěchů ze své práce.

Jana Horká