Informace pro prvňáčky

Pasování na čtenáře v 1.A

28.11.2018     Irena Pobucká     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Čtvrtek 22. listopadu 2018 byl pro děti 1.A slavnostní. Byl výjimečný tím, že byly pasovány na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí paní učitelky, ukázaly svým rodičům, co se všechno naučily za pouhé tři měsíce školní docházky. Už to jsou žáci – školáci a budou číst z krásného slabikáře. Děti byly moc šťastné, že mohly před svými rodiči ukázat naučené dovednosti. Hádaly hádanky, rozdělovaly slova na slabiky, slabiky skládaly do slov, četly první jednoduché věty, pomocí hmatu poznávaly textilní písmena a jiné dovednosti, které se už naučily. Na závěr jim paní učitelka připnula stužku „Jsem čtenář/ka“ a předala slabikáře.

Dětem přejeme, aby se jim ve škole i nadále líbilo a čtení byla pro ně radost a zábava.

J.Horká