Informace pro prvňáčky

Pasování na čtenáře v 1.A

16.12.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Čtvrtek 4. prosince 2014 byl pro žáčky 1. A slavnostní. Byl výjimečný tím, že byli pasováni na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí paní učitelky, ukázaly svým rodičům, co se všechno naučily za pouhé tři měsíce školní docházky. Už to jsou žáci – školáci a budou číst z krásného slabikáře. Děti byly moc šťastné, že mohly před svými rodiči ukázat naučené dovednosti. Hádaly hádanky, rozdělovaly slova na slabiky, slabiky skládaly do slov, četly první jednoduché věty, lovily rybičky – slabiky, pomocí hmatu poznávaly textilní písmena. Na závěr jim rodiče připnuli stužku „Jsem čtenář/ka“ a paní učitelka předala dětem slabikáře.

Dětem přeji, aby se jim ve škole líbilo a čtení byla pro ně radost a zábava.

J. Horká