Informace pro prvňáčky

Informace pro rodiče žáků 1.tříd

4.10.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Informujeme rodiče žáků 1. tříd, že ráno před vyučováním mohou doprovázet své děti až do školní družiny za dodržení protiepidemických opatření /ochrana úst a nosu/.