Informace pro prvňáčky

Úvodní informace pro rodiče prvňáčků 2011/12

31.8.2011     Renáta Formánková     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Vítáme Vás a Vaše děti v naší škole!

Přinášíme vám shrnutí nejdůležitějších informací k začátku školního roku:

  • 1. vyučovací hodina začíná v 8.00 hod., do školy žáci přicházejí nejpozději 10 minut předem (dle příjezdu   autobusů).
  • Žáci se přezouvají a převlékají v žákovských šatnách školy.

Konec vyučování v 1. a 2. týdnu:

Čt 1. 9. – do 8. 45 (1 vyučovací hodina)

Pá 2. 9. – do 9. 40 (2 vyučovací hodiny s 1 přestávkou)

Po 5. 9. – do 10.  40 (3 vyučovací hodiny se 2 přestávkami)

Út 6. 9. do 11. 35 (4 vyučovací hodiny se 3 přestávkami)

Další dny končí prvňáčkům vyučování v 11. 35.

  • Druhou přestávku mají žáci svačinkovou – menší jídlo v krabičce a pití v plastové láhvi si žáci chystají na plátěný nebo plastový ubrousek na lavici.
  • Škola je zapojena do programu Školní mléko, žáci mohou odebírat po objednání mléčné výrobky.
  • V případě nepřítomnosti omluvte dítě do 3 dnů, osobně nebo telefonicky se informujte o probíraném učivu, omluvenku je nutné zapsat do žákovské knížky – notýsku.
  • Pracovní sešity a sešity nepodepisujte, jen je třeba vše obalit a přinést zpět do školy – domů budou děti nosit jen sešity a pracovní sešity podle potřeby.
  • Denně dětem, prosím, kontrolujte vybavení pouzdra, aktovky, plnění probíraného učiva.
  • Číslice, tečky a písmena stříhejte podle aktuálního učiva.
  • Konzultace s třídní učitelkou je možná před, ale lépe po vyučování.
  • Sledujte, prosím, informace v zápisníčku. Přečtené informace podepisujte.

img_5604-2img_5608-2_0img_5627-2img_9714