Informace pro prvňáčky

Dopravní výchova prvňáčků

12.10.2011     Renáta Formánková     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Dne 27. 9. a 4. 10. 2011 se žáci 1. ročníků na budově Mlýnská a Masarykova účastnili besedy, kterou organizovaly členky odboru dopravy Městského úřadu v Mohelnici paní Hana Unzeitigová a paní Martina Holubová, ve spolupráci s komisí BESIP v Mohelnici.

Formou zábavného a názorného příběhu a plněním úkolů v pracovních listech se školáci seznamovali se zásadami bezpečné cesty do školy, věnovali se správnému přecházení vozovky, pravidlům chůze po chodníku.  Snažili se najít nebezpečná místa v dopravě a nacházeli vhodná řešení pro jejich překonávání. Prvňáčci prezentovali i vlastní zážitky a každodenní zkušenosti při přecházení vozovky.

Na závěr besedy děti obdržely malé dárečky – doplňky s reflexními prvky, které jim přinesly nejen radost, ale mohou je ochránit v nadcházejících sychravých podzimních dnech.

Nebyly nalezeny žádné obrázky