Informace pro prvňáčky

Adaptační setkání s předškoláky na Mlýnské

23.3.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Ve středu  18.března 2015 v odpoledních hodinách proběhlo v naší škole setkání dětí, které půjdou v září do školy. Spolu se svými rodiči se přišly podívat, jak to vypadá ve škole pár měsíců před jejich nástupem do 1. třídy. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností. Budoucí školáci si zahráli seznamovací hry, poznávali  pohádkové postavičky. Hravou formou rozvíjeli svoje matematické schopnosti,  a vyzkoušeli si i samostatnou práci.  Děti si mohly  aspoň na chvíli posedět ve školních lavicích, plnit úkoly u interaktivní tabule, rozvíjet komunikaci.Touto akcí chceme  posílit vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli  a také přesvědčit děti i rodiče o tom, že školy se nemusíme bát.

Druhé setkání se bude konat 15. dubna 2015. Děti čekají grafomotorické, pracovní  a pohybové aktivity. Mohou přijít oblečeny ve sportovním úboru.

Mgr. Dagmar Čepová, Mgr. Renáta Formánková