Informace pro prvňáčky

Adaptační setkání budoucích prvňáčků na Mlýnské budově

6.6.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro prvňáčky

Dne 5. května 2022 proběhlo první setkání dětí, které v září nastoupí do 1. tříd. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností. Do školy s sebou přivedly své rodiče a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je být školákem. Paní učitelky chtěly dětem ukázat předměty a činnosti, které na ně čekají v září ve škole.  Po přivítání si děti pomocí interaktivní tabule povídaly o tom, co do školy patří a nepatří, jak bude vypadat obsah aktovky a pouzdra. Děti řešily zábavné úkoly matematických představ a v rámci rozvoje grafomotorických dovedností vyzdobily jednoduchými vzory teplý pletený svetr. Také si vyzkoušely samostatnou práci a za ni byly ohodnoceny pěknými razítky.

Druhé adaptační setkání budoucích prvňáčků na ZŠ Mlýnská se uskutečnilo 26.května a probíhalo v pracovně tvořivém a sportovním duchu. Děti přišly ve sportovním oblečení a netrpělivě čekaly na to, co si pro ně paní učitelky tentokrát připravily. Budoucí žáčci si mohli na chvíli opět posedět ve školních lavicích a vyzkoušet zručnost svých ručiček. Vykreslovali, vystřihovali a zdobili kočičku.

V druhé části našeho setkání se budoucí školáci přesunuli do velké tělocvičny, kde se s chutí pustili do jednotlivých sportovních disciplín. Svoji obratnost ukázali  při cvičení na lavičce, při činnostech s míčem a v přeskakování kruhů. Na žíněnkách váleli sudy, podlézali a přeskakovali překážky, vyzkoušeli si jízdu na vozítku.

Doufáme, že tato setkání pomohou posílit vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli a překonají obavy z nástupu do prvních tříd.

Za kolektiv učitelů Mgr. Dagmar Čepová