I v letošním roce jsme se ve školním klubu pilně připravovali na příchod jara a s ním i na Velikonoce. V keramické dílně jsme si vyrobili velikonoční vajíčka, zajíčky, kuřátka, slepičky a beránky. V nové cvičné kuchyňce jsme se pak naučili připravovat různá pohoštění pro koledníky.
Mgr. Michaela Májková


V ŠD Masarykova se konal turnaj ve společenské hře „Goblíci Jedlíci“. Tato svižná logická hra v duchu piškvorek, kde mlsné figurky mohou sníst soupeřovy, děti velmi zaujala. Otestovala u nich paměť, logické myšlení a rozhodování. Turnaje se zúčastnily téměř všechny děti, které se snažily vytvořit řadu svých „Goblíků“. Všechny děti za svoji snahu ve hře dostaly diplomy a podle svého výběru i odměnu.

Skřivánková Eva

Každým rokem již po mnoho let se školní družina Masarykova zapojuje do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Přijali jsme žádost myslivců z Třeštiny, kteří potřebují tyto plody pro spárkatou zvěř, žijící v okolních lesích. Téměř  dva měsíce děti pilně nosily kaštany a žaludy, které jsou kvalitní potravou pro jeleny, srnce, muflony, daňky i divočáky a pomáhají jim tak přečkat mnohdy dlouhou zimu.  Ve školní družině jsme si povídali o přírodě, životě zvířat v lese, vzpomínali na zážitky z procházek při sběru kaštanů. A aby kaštanů bylo pro zvířátka co nejvíce, tak jsme se s dětmi, které navštěvují školní družinu vydali do areálu Obchodní akademie, kde jsme také nasbírali dalších 50 kg.  Děti letos  přinesly celkem 553 kg kaštanů.

Velké poděkování patří všem dětem, které se aktivně zapojily a přilepšily zvířátkům, která jim za to budou jistě vděčná.

Vychovatelky ŠD Masarykova Ž. Daňková a E. Skřivánková


Poslední týden v srpnu již po několikátý rok vychovatelky školní družiny a školního klubu organizují pro děti, které si chtějí zpříjemnit konec prázdnin, pobyt ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý program, návštěvy po okolí, poznávání kulturních památek. První den se děti rozhlédly z kostelní věže a poté si vyzkoušely své dovednosti na minigolfu a zručnost na dopravním hřišti. Další den se seznámily s péčí o koně a také se pod dohledem instruktorek z centra Ryzáček povozily na koních. Protože nám počasí přálo, nemohla chybět návštěva místního koupaliště. Na další výlet jsme se vypravili do Úsova, kde děti kromě prohlídky zámku navštívily také strašidelný labyrint a multifunkční hřiště. Poslední den jsme zakončili v muzeu, kde jsme se přenesli do pravěku a děti si vyzkoušely, jak se drtilo obilí, vyráběly nástroje, lovily mamuty. Poté se již děti rozcházely domů s lapači snů, které si ještě odpoledne stačily vyrobit.

Vychovatelky ŠD Mlýnská a Masarykova

 

Tak jsme se dočkali!  I v letošním školním roce se uskutečnilo spaní ve školní družině zaměřené na karnevalové veselí. V pátek 24. března 2017 se sešlo ve školní družině na ZŠ Mlýnská společně s vychovatelkami D. Zajíčkovou a M. Pejchalovou 25 dětí plných očekávání, co se bude dít.

Nejdříve si všichni připravili pomocí spacáků, karimatek a oblíbených polštářků či plyšáků své pelíšky ke spaní, během chvilky se tak proměnily družiny v ložnice. Po té paní vychovatelka rozdělila děti do dvou družstev a mohlo začít soutěžení po chodbách školy. Celkem bylo připraveno pět soutěžních disciplín, při kterých děti prokázaly nejen soutěžního ducha, ale také obratnost a hbitost. Takovou snahu bylo třeba odměnit, a že odměna byla opravdu zasloužená a sladká, není ani potřeba zdůrazňovat. Po večeři se pokračovalo ve výtvarném duchu výrobou „ karnevalových škrabošek“. Obličeje dětí se tak proměnily v zajíčky, žirafy, prasátka, zebry či jiná zvířátka, čímž mohl začít karnevalový rej. Společně jsme si zatančili Macarenu, po níž nám děti ukázaly různé taneční pohyby jim blízké. Dokonce prokázaly svou ohebnost a zasmály se při tanci pod stále se snižující tyčí. Po tomto řádění se škola ponořila do ticha a mohla následovat tolik očekávaná noční stezka odvahy. Tajemná cesta, po níž se děti s napětím a možná obavami vydaly, byla osvětlena pouze svíčkami. Po takovém dobrodružství ne jednomu určitě vyhládne, proto nám přišla vhod druhá večeře. A po ní už šup do pyžámek, vyčistit zoubky a zalehnout do připravených pelíšků. Na dobrou noc a příjemné usínání následovalo promítání pohádky. Ráno po probuzení si všichni sbalili své věci do batůžků a posnídali. Zbývalo už jen odměnit děti za jejich odvahu při noční stezce „průkazy statečnosti“ a rozdat památeční medaile na dnešní kouzelnou noc spolu se sladkými odměnami. Když se postupně děti rozcházely s úsměvy a plny zážitků ke svým rodičům, byli jsme přesvědčeni, že se akce vydařila.

Mgr. M. Pejchalová, D. Zajíčková – vychovatelky ŠD


V rámci odpočinkové činnosti ve školní družině jsem se rozhodla seznámit děti 1. tříd a 2. třídy podrobněji s pohádkovou knihou a nejen to, trochu si s ní i pohrát. Vybrala jsem si knihu Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy mravence. Děti si nejen vyslechly příběhy Ferdy, ale také si zahrály na ilustrátora, na spisovatele a dokonce na Ferdu.  Vykreslily si obrázek z knihy, také svůj namalovaly, vyrobily domečky pro larvičky potápníka a jelikož byl Ferda nejen zručný řemeslník, ale také sportovec, na závěr se zúčastnily sportovní akce v tělocvičně. Zde si stejně jako Ferda vyzkoušely svou zručnost, rychlost a důvtip. Celá akce se dětem líbila.

Dagmar Zajíčková, vychovatelka


Zima končí nejen v přírodě, ale i v naší školní družině Mlýnská. Jen ještě malé ohlédnutí a potom: „Hurá jaro!“ Letošní zima byla bohatá na sníh a pro děti to znamenalo také hodně bobování, koulování, stavění sněhuláků a ještě něco nového – vytváření zmrzlých postav, jak uvidíte na fotkách. Moc se dětem podařily postavy fotbalistů, samozřejmě za vydatné pomoci paní vychovatelky. Se zimou jsme se rozloučili, sundali jsme sněhuláky z nástěnek, uklidili boby i lopaty a už se těšíme na JARO.

Vychovatelky školní družiny Mlýnská


I loňský prosinec byl ve školním klubu ve znamení příprav na Vánoce. V kuchyňce si žáci upekli linecké cukroví a perníčky, jejichž vůně se po škole mísila s vůní jehličí, které použili při výrobě adventních věnců. V keramické dílně si pak žáci vyrobili spoustu dárečků pro své blízké pod stromeček a také vánoční svícny, jenž se prodávaly na „Vánočním jarmarku“ ve škole.

Mgr. Michaela Májková


V průběhu adventu vychovatelky seznámily děti s významem tohoto času příprav a klidu. Děti vyráběly různé ozdoby na stromek, jmenovky a přání na slavnostní vánoční stůl, vyzdobily si svá oddělení školní družiny. Kroužek Veverek si přípravu na Vánoce zpestřil ještě posezením nad čajem a pečením vánočního cukroví, s přírodou se děti rozloučily hrami v parku. V předposledním týdnu prosince proběhly ve všech odděleních školní družiny vánoční besídky s nadělováním nových her, hraček, výtvarných potřeb. Rozzářené oči u stromečků byly pro nás největší odměnou.

Vychovatelky ŠD Masarykova a Mlýnská Mohelnice

 

V prosinci k nám každoročně přichází Vánoce, na které se nejvíce těší děti. My jsme si toto jejich radostné očekávání ve školní družině alespoň trochu zpestřili pečením vánočního cukroví, výrobou dárečků z keramické hlíny a tvorbou vánočních přáníček z papíru. A že se to dětem povedlo, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

Mgr. Michaela Májková


Nastal podzim a tím i čas na sběr kaštanů. Už po mnoho let se školní družina na ul. Masarykova během měsíce října a listopadu zapojuje do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Děti z naší školy  jim tak pomáhají přečkat mnohdy dlouhou zimu. Přijali jsme žádost myslivců z Třeštiny, kteří potřebují tyto plody pro spárkatou zvěř,  žijící v okolních lesích. Po dva  měsíce děti pilně nosily kaštany a žaludy, které jsou kvalitní potravou pro jeleny, srnce, muflony, daňky i divočáky. Ve školní družině jsme si povídali o přírodě, životě zvířat v lese, vyrobili jsme si zvířátka z kaštanů, vzpomínali na zážitky z procházek při sběru kaštanů. Pro zvěř letos děti nasbíraly 1402 kg kaštanů.

Velké poděkování patří všem dětem, které se aktivně zapojily a přilepšily zvířátkům, která jim za to budou jistě vděčná.

Vychovatelky ŠD Masarykova Ž. Daňková a E. Skřivánková

img_20151106_151035