Naše škola se rozhodla uspořádat sběr dárků od žáků pro psí útulek v Mohelnici.

Do pátku 26.6.2019 mohou děti do školy přinášet pamlsky nebo vybavení pro pejsky.

PAMLSKY: piškoty, konzervy, pamlsky, kostičky z hovězí kůže, granule (pejsci jsou navyklí a schopní dobře strávit například značku CD Economy) atd. 

VYBAVENÍ: misky, obojky, vodítka, ručníky, deky, polštáře, oblečky, papírové utěrky atd.

KAM: p. uč. Havlíčková – třída 1.C, p. uč. Theimrová – kancelář zást. řed.

 

První májový týden na naší škole jsme zasvětili barvám jara. V rámci jednotlivých dní jsme si připomněli vždy jednu barvu se všemi vlastnostmi a schopnostmi působit na člověka, na jeho zdraví, city a nálady. Každý den jsme se oblékli do barvy dne, na hřišti jsme společně vytvořili a nafotili veselého smajlíka, který byl symbolem celého májového týdne.

ÚTERÝ jsme zasvětili barvě červené – barvě energie, odvahy a rozhodnosti, barvě krve a životní síly.

STŘEDA zářila žlutými odstíny, které povzbuzují k vyšším výkonům.

ČTVRTEK nám připomněl barvu modrou, která harmonizuje energii těla, uklidňuje podrážděné nervy a mírní agresivní náladu.

PÁTEK se naše škola proměnila v rozkvetlou louku. Všichni jsme se oblékli do květinových vzorů, a tak proběhl květinový den.

O průběhu tohoto týdne byli žáci informováni na nástěnce ve vestibulu a také ve školním rozhlase, z kterého se ráno před vyučováním ozývaly písně z barevným podtextem.

Mgr.Karla Theimrová, Mgr. Jana Skubýová, Mgr. Drahomíra Glettová


Ve středu 26. 4. 2017 proběhne na naší škole tradiční DEN ZEMĚ. V rámci tohoto dne se také zúčastníme soutěže, kterou vyhlásilo město Mohelnice pro všechny školy. Naším úkolem bude postavit plastovou sochu, která bude společně s výtvory ostatních škol vystavena v městském parku. Proto vyzýváme všechny žáky naší školy, aby podpořili tuto soutěž a do příští středy nasbírali a do školy nanosili co největší množství PET láhví. Když každý donese 1 láhev, budeme mít asi 400 kusů. Když každý donese 2 láhve, tak nasbíráme skoro 800 kusů PET láhví. Z nich se dá postavit veliké dílo a socha může být pořádně veliká.

Ať se nám dílo podaří!!!

Koncem března proběhlo na naší škole základní kolo soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm 2017 (Knihomol 2017), kterou každoročně vyhlašuje Goethe-Zentrum Pardubice. Letos byl k předčítání vybrán úryvek z knihy „Děvčátko Momo a ukradený čas“ německého spisovatele Michaela Endeho. Momo je děvčátko, které žije ve zřícenině divadla. Dospělí i děti ji často chodí navštěvovat: děti proto, aby si s ní hráli, dospělí proto, že jim umí Momo naslouchat. Jednoho dne se ve městě objevili podivní šedí muži, kteří lidem začali krást to největší bohatství, jejich čas. Momo se rozhodla, že to tak nenechá. Vrátí Momo lidem jejich ukradený čas a s ním i jejich ztracené štěstí a dobrosrdečnost?

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků 8. a 9. ročníků, kteří chtěli zúročit své znalosti a dovednosti získané v hodinách německého jazyka. Hodnotícími kritérii byly interpretace a výraz, technika čtení, fonetika a výslovnost. Atmosféra soutěže byla velmi dobrá, soutěžící se v průběhu soutěže vzájemně podporovali a výkony svých spolužáků odměňovali potleskem. V kategorii 8. ročníků se na 1. místě umístila Michaela Rozsívalová, na 2. místě byla Eliška Skývová a na 3. místě skončila Zuzana Havlíčková. V kategorii 9. ročníků 1. místo obsadila Sabina Fašinová, 2. místo Kateřina Klechová a 3. místo Adéla Šinclová. Celkovou vítězkou školního kola se stala Sabina Fašinová, která naši školu reprezentovala dne 5. 4. na soutěži Bücherwurm v Pardubicích v Divadle 29. Porotu tvořilo několik rodilých mluvčích, spolupracovnice Goethe Zentra a také vítězka z předešlého ročníku Bücherwurmu. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Ve své kategorii obsadila Sabina 14. místo. Pro budoucnost jsou velmi cenné získané zkušenosti.

 

Všem žákům děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na jejich účast v dalším kole v roce 2018.

 

Mgr. Jolana Winklerová


Ve dnech 16. a 17. května 2016 probíhala v Městské knihovně v Mohelnici neobyčejná výstava s přednáškou o největší rukopisné knize světa  – Ďáblově bibli.  V rámci hodin dějepisu a volitelných předmětů se na kopii knihy vážící 78 kg a o rozměrech 92 x 50 x 22 cm přišli podívat žáci 7. A a devátých ročníků. Všichni přítomní se na výstavě dozvěděli mnoho zajímavých informací nejen o středověkých rukopisech, písmu, ale také o ruční výrobě knih.

 

 

logo

V rámci Výzvy 57 využila naše škola také šablonu Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu.

Žáci devátých ročníků si v německém jazyce vyzkoušeli jinou formu práce. Touto formou je tzv. blended learning, číli kombinace standardní výuky s e-learningem. Z prostředků Výzvy 57 byl zakoupen výukový program firmy LANGMaster, který splnil veškerá kritéria stanovená v podmínkách Výzvy 57, a hned na začátku října mohla začít výuka. Ta spočívá zejména v práci s texty a úlohami namluvenými rodilými mluvčími, v poslechu s porozuměním, v mluvení, ve spolupráci s učitelem na hodnocení úloh testů a na řízení pokroku jednotlivých žáků. Jedna šablona je určená pro 20 žáků, další 3 se výuky mohou účastnit jako hosté. Se žáky devátých ročníků využíváme všechny možnosti a 23 deváťáků plní úlohy blended learningu stanovené naším výukovým programem.

Mgr. Pavla Šubrtová


logo

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich znalosti, schopnosti a dovednosti.

A tak jakmile vyhlásilo MŠMTv rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, nezaváhali jsme a naše škola podala projektovou žádost. Náš projekt Dovedností k úspěchu úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Dotace ve výši 204 112 Kč nám byla přiznána a naší škole poskytnuta.

Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků  byla školní dílna vybavena novými nástroji a přístroji, byly zakoupeny miniaturizované obráběcí stroje UNIMAT, na nichž 16 žáků vyrábí svoje výrobky.  Veškerá činnost se dokumentuje a žáci zpracovávají žákovské portfolio. O zapojení do tohoto projektu projevili žáci obrovský zájem a nadšeně začali pracovat na svých výrobcích pod vedením p. učitele Gazdy a p. uč. Theimrové. Během své práce rozvíjeli své pracovní dovednosti, vzájemnou spolupráci ve dvojicích, využívali svoji kreativitu a také hodnotili výsledky své práce. Na závěr se každý z nich zamyslel nad tím, co se mu dařilo, co ne a co udělá pro to, aby se v některých dovednostech zlepšil.

 

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003

Naše škola byla podle stratifikačního klíče vybrána do projektu ESF k ověřování katalogů podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením či s  oslabením kognitivních funkcí a účastní se jako oponent  ověřování tohoto katalogu.

Dne 27. srpna schválila Vláda ČR návrh novely školského zákona, který kromě jiného mění

přístup ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští „třídění“ žáků podle příčiny vzniku znevýhodnění (zdravotní postižení, znevýhodnění a sociální znevýhodnění) a zavádí systém podpůrných opatření jako prostředku konkrétní a adresné podpory každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který realizuje Univerzita Palackého ve spolupráci se vzdělávacím program Varianty společnosti Člověk v tísni, zpracoval tým 125 autorů s bohatou, převážně poradenskou nebo přímou pedagogickou praxí Katalog podpůrných opatření. Jedná se o praktický manuál pro učitele podávající konkrétní návody, jak postupovat při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jak upravovat vzdělávání těchto žáků v souladu s jejich potřebami, ale i potřebami třídních kolektivů, jichž jsou členy.

Katalog podpůrných opatření (PO) má obecnou část a 7 dalších částí zaměřených na popis podpůrných opatření pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti a poruchy autistického spektra a samostatná část pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než 500 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky. Každá karta je rozpracována podle míry znevýhodnění žáka – v případě potřeby až do zákonem stanovených pěti stupňů podpory.

Dne 10. 4. se výherkyně školního kola Eva Špičková zúčastnila celostátního kola  předčítání v německém jazyce. V soutěži předčítali žáci a studenti v kategoriích základní školy, nižší gymnázia, gymnázia, odborné školy a kategorie žáků, kteří žili v německy mluvících zemích déle než 3 měsíce. Soutěž pořádalo Goethe-Zentrum Pardubice a konala se v pěkném prostředí Divadla 29. Hodnotící kritéria byla stejná jako ve školním kole. V odborné porotě zasedaly rodilé mluvčí nejen z pořádajícího Goethe centra  z Pardubic, ale i z pražského Goethe institutu a také dvojnásobný vítěz kol předešlých. Kromě samotné soutěže bylo účastníkům prezentováno pořádající centrum, akce, které nabízí, žáci měli možnost vyzkoušet si vědomostní kvíz o autorce knihy Tintenherz (Inkoustové srdce) Cornelii Funkeové. Ve své kategorii Eva obsadila pěkné páté místo, což je velký úspěch vzhledem k silné konkurenci. Výherci na prvních třech místech získali krásné ceny – pokračování této knihy. Hlavní cena byla samozřejmě z perníku, a to logo soutěže.

Těšíme se, co nového nám tato soutěž nabídne zase za rok.

                                                               Mgr. Jolana Winklerová

Dne 22.3.2013  se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan, která se koná každoročně na jaře. Soutěž probíhala v pěti věkových  kategoriích.

Kategorie Cvrček byla určena pro 2. a 3. třídu, zúčastnilo se celkem 59 žáků. Na prvním místě se umístil Adam Urbášek ze 3.B, který získal 79 bodů. O druhé a třetí místo se dělí dvě žákyně se stejným  bodovým  ziskem 68 bodů, a sice Zuzana Vašatová z 2.A a Jana Fikarová z 2.B.

Kategorie Klokánek byla stanovena pro žáky 4. a 5. Tříd. Zapojilo se 58 žáků. První místo získala žákyně 5.A Dorota Večerková, která dosáhla 95 bodů. Druhé místo obsadila Markéta Ševčíková s 88 body také z třídy 5.A. Na třetím místě se umístil Aleš Plhák s 80 body ze třídy 5.B.

V kategorii Benjamín vyhrazené pro žáky 6. a 7. tříd soutěžilo 38 žáků. První tři místa získali žáci: Martin Seidl     ze 6.A se 77 body, Matěj Garbolinský ze 7.A se 71 body a Lukáš Ramert  ze 7.B s 68 body.

Poslední kategorií byl Kadet pro žáky 8. a 9. tříd, do níž se zapojilo 26 žáků. Zde první tři místa obsadili žáci: Milada Slouková z 9.A se 68 body, Kristýna Bachoríková z 9.A s  48 body a Tereza Večerková z 8.A s 47 body.

Mgr. Karla Theimrová