Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se na budově Masarykova uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

Kategorie 0. – žáci 1. třídy

Kategorie 1. – žáci 2. třídy

Kategorie 2. – žáci 4. a 5.třídy

Výsledky jednotlivých kategorií:

0. kategorie

1. místo – Antonín Deml

2. místo – Elen Kolářová

3. místo – Kristýna Zamrzlová

1. kategorie

1. místo – Eliška Hamplová

2. místo – Laura Volčíková

3. místo – Vítek Zeman

2. kategorie

1. místo – Jáchym Cerula

2. místo – Denisa Horáková

3. místo – Tereza Hamplová

Všichni tito žáci postupují do okrskového kola .

Okrskové kolo se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. 2020 v DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8. Soutěžícím budeme držet palce, aby uspěli i v dalším kole recitační soutěže.

Mgr. Jana Horká

Tak, jako již se stává tradicí, navštívili naši školu budoucí prvňáčci – předškoláci z MŠ Hálkova MŠ Na Zámečku v Mohelnici. Naši prvňáčci dětem ukázali, co vše se již naučili, a že škola není jen učení. Společně jsme si zahráli hry s čísly a písmeny, zazpívali jsme si a nahlédli jsme do některých pohádek. Předškoláci měli možnost usadit se do školních lavic a vyzkoušet si práci skutečných školáků. Prvňáčci mladším kamarádům s radostí pomáhali při plnění zadaných úkolů. Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Již teď se na budoucí prvňáčky těšíme.

Jana Nosková

Říká se : kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. V naší škole se všichni žáci učí od druhého ročníku anglicky a od sedmého německy nebo rusky. Ke zvládnutí cizího jazyka vede dlouhá a trnitá cesta. Tak proč si ji nezpříjemnit a nevyzkoušet si své znalosti zábavným způsobem.

Takovou možnost nabízí Divadelní centrum ze Zlína, které každým rokem připraví pro žáky  divadelní hru, ve které se mluví a zpívá nejen česky ale i  anglicky. Využili jsme nabídky a navštívili s žáky čtvrtých a pátých ročníků představení o smělém králíkovi, který se vydal poznávat svět. Při svém putování se seznámil s různými lidmi a zvířaty a se všemi se domlouval anglicky.

H.Wiesnerová

Na podzim nastává období, kdy měli nejvíce práce hospodáři, jejichž snahou bylo, aby každý strom přečkal zimu a další rok zase plodil. Často se stromům i zpívalo, aby nebyl smutný a nezmrzl. Lidé věřili, že stromy, které rodí ovoce mají svou duši jako člověk, a proto se stromy těšily velké úctě.
Právě stromům, jejich daru dávat lidem plody plné vitamínů jsme se věnovali v úvodní části našeho projektu s názvem Mezi podzimem a zimou aneb podzimní zvyky a pranostiky. Kromě významu ovocných stromů jsme si také připomněli stromy lesní, které jsou domovem a úkrytem mnoha živočichů a poskytují jim klid a bezpečí. Při symbolické cestě podzimním kalendářem jsme nezapomněli na oblíbené svátky venkovského lidu – posvícení a s tím spojený blížící se příchod zimy, legendu o Sv. Martinovi.

Celý projekt jsme protkali spoustou rozmanitých činností, na které jsme si přizvali kamarády z MŠ Hálkova. Děti se prostřednictvím páťáků v literárně hudebním pásmu dozvěděly obecné informace o stromech, zvířátkách, poskládaly si posvícenské koláče, hádaly hádanky a zhlédly krátkou dramatizaci o Sv. Martinovi. Pod dohledem čtvrťáků v tělocvičně školy plnily rozličné úkoly pohybového charakteru, aby se postupně přesunuly za vůní linoucí se školou ke druhákům, upletly si a upekly chutnou posvícenskou pletýnku. S nadějí, že zima brzy vystřídá podzim a s ním spojený i sníh vstoupily mezi naše nejmladší žáky, prvňáky, aby si s nimi společně vyrobily slušivou čelenku s motivem sněhové vločky.

Podzim je ve své druhé polovině, zima se blíží pomalu, líně. Když dlouho listí neopadává, tuhá zima se přikrádá. My všichni pevně věříme, že pravé sněhové vločky brzy spatříme.

I.Pobucká , J.Horká, J.Nosková a H.Wiesnerová


V letošním roce se naši žáci opět zapojili do oslav Mezinárodního dne laskavosti , který připadá na den 13. listopadu. Náplní akce Jsem laskavec je konání laskavých skutků. My jsme zvolili osvědčený bazar . Děti přinesly své hračky, knihy i oblečení a nabídly je k prodeji ostatním. Utržené peníze, 3 344,- Kč, jsme zaslali na konto Dobrý anděl. Neprodané věci putují do Azylového domu pro matky s dětmi v Zábřehu.

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří otevřeli svá srdce a umožnili nám vykonat tuto laskavost.

Hana Wiesnerová, Irena Pobucká, Jana Horká a Jana Nosková

 

Jaké to je, být večer a hlavně v noci potmě ve své třídě, si vyzkoušeli žáci z II. A, která sídlí
na Masarykově ulici. Ve čtvrtek 24. října přišli v podvečer, ten den již podruhé, do své
oblíbené školy, aby tam vůbec poprvé nocovali. Obtěžkáni spacími pytli, karimatkami a
osobními věcmi si nejdříve připravili „pelíšek“, aby si následně sami na školním hřišti nad
ohýnkem upekli chutný špekáček. Po večeři došlo i na manuální a estetickou výchovu, když si
předkreslili a poté vydlabali a vyřezali halloweenskou dýni. Po této aktivitě došlo i na sport,
když se vyřádili v tělocvičně při závodivých hrách a při cvičení s lanem. Příjemně unaveni
pak absolvovali osobní hygienu a těšili se na vrchol večera, a sice stezku odvahy, při které je
doprovázeli a lemovali cestu jejich vlastnoručně vyrobení svítící bubáci. I když elektrická
světélka do tmy na chodbách zářila mocně, přeci jenom rozdíl mezi denní a noční školou byl
velký. Všichni nejtěžší část dne zvládli na výbornou, a tak není divu, že při pohádce příjemně
a spokojeně usínali. Ráno na všechny čekala bohatá snídaně, kterou připravila paní učitelka
ze sponzorských darů a zásob od rodičů. Následné pečení jablkových závinů bylo
skvělým zakončením této mimořádné aktivity. Po sladké pochoutce se jen zaprášilo.
Obohaceni o skvělé zážitky pak odpoledne putovali do náručí svých nejbližších, aby se s nimi
o tyto nové poznatky podělili. Jak říkali: „Bylo to skvělé.“

Mgr. J. Horká

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a EU vyhlášen za Evropský rok jazyků. Rada Evropy rozhodla vytvořit každoroční tradici a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků jako způsobu porozumění mezi lidmi různých národů.

Do oslavy Evropského dne jazyků se zapojili i žáci 4.A a 5.A. Mladší, čtvrťáci, se rozdělili do čtyřech skupin, ve kterých vybarvovali vlajky zemí, které již navštívili, poznávali hlavní města, přírodní krásy i známé stavby. Naučili se pozdravům a poslouchali píseň Strýček Donald farmu měl v různých jazycích. Zhlédli krátká videa o některých evropských zemích a získané poznatky zapisovali na společný panel. Součástí projektového dne byla i výstavka přinesených suvenýrů ze zahraničních cest a vědomostní soutěže mezi skupinami.

Žáci pátého ročníku se ve skupinové práci věnovali nejrozšířenějšímu evropskému jazyku ruštině, populární angličtině a němčině. Nejprve zhlédli prezentaci zemí, prohlédli si výstavu suvenýrů a poté zpracovávali v šesti skupinách rozličné úkoly. Skládali mapu, vybarvili vlajku země, doplňovali chybějící geografické údaje, údaje o státním zřízení, významných osobnostech země či luštili význam některých slov z přehledu abecedy daného jazyka či slovníku. Zpracované poznatky přednesli na závěr spolužákům jako shrnutí projektového dne a společně si zazpívali úryvek ruské písně Kaťuša.
Společně jsme si uvědomili, že studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

I.Pobucká a H. Wiesnerová


Jaro je jedno z nejkrásnějších období v roce. Příroda se probouzí ze zimního spánku, dny se prodlužují, otepluje se. Brzké ranní povykování a cvrlikání ptáků také neodmyslitelně patří k příchodu jara. A právě jejich zpěv nám byl inspirací k uspořádání pěvecké soutěže s úmyslem pomoci probudit společně přírodu ze zimního spánku. Přehlídka jarního zpívání proběhla ve středu 27. března.

Do soutěže se přihlásilo celkem 23 dětí, které nacvičily písničky napříč žánry. Ty potom prezentovaly společně s hudebním doprovodem před spolužáky, kteří stali jako diváci součástí hlasování o nejlepší a nejzajímavější prezentaci zvolené písně.

Zpěváci byli rozděleni do dvou kategorií. Nejmladší žáci, prvňáci, soutěžili mezi sebou s vybranou lidovou písní. Porotu i diváky nejvíce zaujali svými písněmi Vítek Zeman, Honza Rebl, Eliška Hamplová, Laura Volčíková , Iva Henyková, Nella Kratochvílová a Julinka Pospíšilová, kteří soutěžili v triích a obdrželi shodný počet hlasů.
Mezi staršími žáky zaujalo nejvíce duo Evy Konečné s Jáchymem Cerulou, houslový doprovod Sáry Hlívové a dokonalost souhry tria Terezky Knápkové, Sáry Vyroubalové a Terezky Štaiglové.

Ptačí zpěv se nápadně podobá hudbě. Je předmětem výzkumu vědců i zdrojem inspirace.V neposlední řadě je potěšením pro nás všechny nejen při společných setkáních či společenských událostech.

I.Pobucká , H.Wiesnerová

Ve čtvrtek 7. března se v MKS Mohelnice uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže žáků základních škol. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 účastníků v pěti kategoriích. Naše škola měla v soutěži celkem 13 zástupců z řad žáků naší školy.

Porota neměla lehké rozhodování, jelikož jednotlivá vystoupení byla na velice vysoké úrovni.
Ocenila celkem 15 žáků, kteří postoupí do okresního kola, které se koná 28.3. v Šumperku.

6 našich žáků oslovilo porotu svým projevem a dosáhlo na postupovou příčku. Byli to tito žáci:

z kategorie 0 ( žáci 1. ročníku ) Anežka Jahodová a Eliška Hamplová
z kategorie 1 ( žáci 2. a 3. r.) Miloslav Výskala
z kategorie 2 ( žáci 4. a 5.r.) Kamil Rozsíval a Jáchym Cerula
z kategorie 3 ( žáci 6. a 7.r.) Anna Svačinová

Všem vystupujícím patří pochvala za rozmanitá a pěkná vystoupení a oceněným gratulace za postup do okresního kola. Blahopřejeme a držíme palce!

Mgr. I.Pobucká


Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se na budově Masarykova uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Děti soutěžily ve třech kategoriích.

Kategorie 0. – žáci 1. třídy
Kategorie 1. – žáci 3. třídy
Kategorie 2. – žáci 4. a 5.třídy

Výsledky jednotlivých kategorií:
0. Kategorie
1. místo – Eliška Hamplová
2. místo – Nella Kratochvílová
3. místo – Vít Zeman

1. Kategorie
1. místo – Miloslav Výskala
2. místo – Amálie Křupková
3. místo – Tereza Knápková

2. Kategorie
1. místo – Jáchym Cerula
2. místo – Eva Konečná
3. místo – Nela Kolářová

Z umístěných žáků postupují do okrskového kola tito žáci:

0. kategorie: Eliška Hamplová, Nella Kratochvílová
1. kategorie: Miloslav Výskala, Amálie Křupková
2. kategorie: Jáchym Cerula, Eva Konečná

Okrskové kolo se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 v KD, Lazebnická 2 v Mohelnici.

Mgr. Jana Horká