Letošní rok se nese ve znamení významného výročí 700 let od narození velikána naší historie, Karla IV. Také naše škola se připojila k oslavám narozenin Otce vlasti a průběžně připravovala s žáky mnohá připomenutí.

Ve výchovných předmětech žáci chystali rodokmeny, vyhledávali informace o významných památkách postavených ve 14. století či o českých korunovačních klenotech. V rámci nedávného Týdne s literaturou se seznamovali s textem Karlova životopisu – Vita Caroli – a ve výtvarné výchově se pokusili různými výtvarnými technikami ztvárnit dobu Karla IV. Na budovu na Masarykově ulici zavítal náš bývalý žák a člen historického šermu Jan Balicz a společně s kolegyní dětem na prvním stupni předvedli ukázky výzbroje a výstroje středověkých válečníků.

Všechny činnosti směřovaly k důležitému datu – 13. 5. 2016, kdy proběhl celoškolní projektový den Karel IV. Žáci různých tříd se zajímavými a pestrými aktivitami podíleli na výsledné mozaice plakátů, projektů a obrázků. Vyplňovali pracovní listy k mnoha událostem ze života Karla IV., seznamovali se prostřednictvím interaktivních prezentací a dokumentů s jeho životem osobním i veřejným, s historií stolování a hygieny, poznávali dnes již zapomenutá povolání a jejich zástupce, představitele středověkých cechů, připomněli si život ve středověkém městě. Pod jejich rukama vznikaly nádherné středověké vitráže, koláže představující významné stavby a územní rozmach Zemí Koruny české nebo rodokmeny Lucemburků. K nelehkým úkolům dozajista patřilo psaní vzkazů Karlu IV. tehdejším obvyklým psacím nástrojem – husím brkem. Součástí celého dne bylo představení Mohelnické sebranky, na které jsme se vypravili do městského parku. Počasí nám nakonec přálo a my jsme se „naživo“ zúčastnili některých důležitých životních událostí velkého panovníka.

Věříme, že jsme nejen tímto dnem dokázali důstojně oslavit život a skutky „Největšího Čecha“ a posunuli se o kousek blíže poznání a pochopení života v období vrcholného středověku.

Mgr. Petra Kajnarová, Mgr. Markéta Prvá


10. února 2016 se v Šumperku konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali tři nejlepší žáci – vítězové školního kola zeměpisné olympiády v jednotlivých kategoriích.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 34 žáků základních škol z celého našeho okresu. V soutěži se testovaly tři typy znalostí a dovedností. Soutěžící si nejprve prověřili, jak umí pracovat s atlasem a mapou, potom následoval písemný test geografických znalostí a nakonec předvedli svoje znalosti v praktické části.

Naši žáci se v soutěži neztratili.

Adam Urbášek  ze  6. B obsadil krásné 2. místo a postupuje do krajského kola ZO.

Matěj Bizek ze 7. B se umístil na 8. místě a Michal Cmíral z 9. A skončil na 14. místě.

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a Adamovi přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole.

Helena Pallová, Hana Vyplašilová

18. ledna 2016 se v Šumperku konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali Klára Hamplová a Michal Cmíral z 9. A. Mezi  44 soutěžícími z 22 škol okresu Šumperk se vůbec neztratili. Michal Cmíral se umístil na 7. místě a postoupil do krajského kola soutěže, Klára Hamplová obsadila 15. pozici.

Děkujeme  žákům za reprezentaci a držíme Michalovi palce v krajském kole:)

Mgr. Petra Kajnarová

Dne 19. listopadu 2015 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 45. ročníku bylo: „Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“. Své znalosti z dějepisu si ověřilo 32 žáků z osmého a devátého ročníku, z nichž 18 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlepších výsledků dosáhli Klára Hamplová (9.A), Michal Cmíral (9.A), Michal Dvořáček (8.B) a Martina Badalová (8.B).

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím držme palce v okresním kole, které se bude konat

18. ledna 2016 v Šumperku 🙂

Mgr. Petra Kajnarová

Úspěšní řešitelé školního kola

Pořadí Příjmení a jméno žáka Třída Počet bodů Úspěšnost v %
1. Hamplová Klára 9.A 71 89
2. Cmíral Michal 9.A 64 80
3. Dvořáček Michal 8.B 63 79
Badalová Martina 8.B
4. Peškar Jiří 8.B 61 76
5. Horák Jakub 8.A 60 75
6. Ševčíková Markéta 8.A 59 74
7. Faltýnková Eliška 9.B 57 71
8. Špička Adam 8.A 56 70
9. Doležal Lukáš 8.A 54 68
Filipková Andrea 8.B
10. Kulatá Simona 8.A 53 66
11. Májek Miroslav 8.B 52 65
12. Prucek Patrik 8.B 51 64
Feit Daniel 9.A
Čank Pavel 8.B
13. Ramertová Hana 8.A 49 61
14. Májek Richard 9.B 48 60

Celkový počet bodů 80 – úspěšní řešitelé museli získat 60%


10. listopadu 2015 se žáci 9. tříd naší školy zapojili do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví (Měsíc filmu na školách), který organizuje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. 11. ročník projektu byl věnován srpnové okupaci Československé socialistické republiky roku 1968. O tom, jak tato událost ovlivnila dějiny našeho státu na dalších 20 let, nám přišel povědět předseda společnosti Respekt a tolerance pan Luděk Štipl.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách: www.pribehybezpravi.cz

Mgr. Petra Kajnarová


V úterý 6. října 2015  se 40 žáků 9. ročníku zúčastnilo poznávací exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Na téměř tříhodinové prohlídce se žáci seznámili s jedinečností této elektrárny v České republice i v Evropě a s jejím významem pro životní prostředí. Exkurze začala návštěvou infocentra, kde nám průvodce na modelu vysvětlil chod elektrárny a pomocí filmu přiblížil stavbu celého komplexu. Poté jsme navštívili podzemní část elektrárny s ukrytými turbínami. Na závěr jsme si prohlédli dolní i horní nádrž elektrárny. A protože se počasí opravdu vydařilo, mohli jsme se ve výšce 1350 metrů nad mořem pokochat výhledem na pohoří Jeseníky včetně nejvyšší hory Pradědu. Během dne jsme si také prošli uhlířskou stezku a sportovní areál v Koutech nad Desnou a prohlédli zámecký park s uměle vytvořenou jeskyní v Loučné nad Desnou.

Mgr. Petra Kajnarová, Mgr. Hana Vyplašilová

 

V úterý 20. ledna 2015 se konalo v Šumperku okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali Matěj Garbolinský z 9. A,  Michal Cmíral Daniel Feit z 8.A.  Vynikajícího výsledku dosáhl Matěj Garbolinský, který obhájil loňské vítězství mezi 38 soutěžícími z 19 zúčastněných škol.

Michal Cmíral osadil 9. místo a Daniel Feit 25. pozici.

Děkujeme všem žákům za reprezentaci 🙂

Gratulujeme Matějovi k vítězství a držíme mu palce v krajském kole soutěže, které se bude konat 19.3.2015 v Přerově.

Mgr. Petra Kajnarová


19. listopadu 2014 se žáci 9. tříd naší školy zapojili do 10. ročníku celorepublikového projektu Příběhy bezpráví (Měsíc filmu ve školách), který organizuje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Letošní ročník byl věnován 25. výročí sametové revoluce. Projekt se skládal ze dvou částí. Nejprve žáci zhlédli film, poté následovala beseda s předsedou společnosti Respekt a tolerance panem Luďkem Štiplem.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách: www.pribehybezpravi.cz

Mgr. Petra Kajnarová

 

Dne 24. listopadu 2014 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Téma letošního 44. ročníku bylo: „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Své znalosti z dějepisu si ověřilo 20 žáků z osmého a devátého ročníku, z nichž pouze 4 žáci se stali úspěšnými řešiteli. Nejlepších výsledků dosáhli Matěj Garbolinský z 9.A, Daniel Feit, Michal Cmíral a Klára Hamplová (všichni tři z 8.A).

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím držme palce v okresním kole, které se bude konat na začátku příštího kalendářního roku v Šumperku 🙂

Mgr. Petra Kajnarová

Celkový počet bodů 52 – úspěšní řešitelé museli získat 60%
Pořadí Příjmení a jméno žáka Třída Počet bodů Úspěšnost v %
1. Garbolinský Matěj 9.A 45 90
2. Feit Daniel 8.A 37 71
3. Cmíral Michal 8.A 35 67
Hamplová Klára 8.A 35 67
4. Adamcová Pavlína 8.A 30 58
5. Slováček Tadeáš 8.A 28 54
6. Brulíková Vendula 8.A 25 48
7. Šmirgová Dominika 9.B 19 37
8. Keprt Ondřej 9.C 18 35
Májek Richard 8.B 18 35
9. Šotolová Aneta 9.B 17 33
10. Mikuličková Barbora 8.B 16 31
Hynek Jakub 8.B 16 31
11. Göblová Kateřina 8.B 15 29
Vránová Kateřina 9.A 15 29
12. Kuchařová Karolína 9.C 14 27
13. Vašatová Michaela 9.B 12 23
Jurásková Marie 9.C 12 23
Hopják Filip 8.B 12 23
14. Havlíček Ondřej 9.C 9 17

 

V úterý 28. ledna 2014 se konalo v Šumperku okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali Matěj Garbolinský z 8. A, Hana Nevěřilová a Romana Husárková z 9. B. Našim žákům se ten den opravdu dařilo.

MATĚJ nenašel mezi 41 soutěžícími z 21 základních škol a víceletých gymnázií přemožitele a s počtem 87 bodů ze 100 ZVÍTĚZIL! Hanka obsadila vynikající 11. příčku, Romana nakonec získala 23. pozici. Děkujeme všem žákům za reprezentaci.

Gratulujeme Matějovi k vítězství a držíme mu palce v krajském kole soutěže, které se bude konat koncem března v Olomouci.

Mgr. Petra Kajnarová