V pondělí 20. února se na ZŠ Vodní konalo oblastní kolo v přehazované – 1. ročník. Tato nová soutěž zaujala i žáky z Mlýnské a proto se s nadšením vrhli do přípravy. Ze čtvrtého a pátého ročníku bylo vybráno 7 žáků a 3 žákyně. Ostatně v pravidlech je, že se v 6ti členném družstvu musí zúčastnit minimálně 2 dívky.

První utkání hráli „Mlýnci“ proti družstvu z Loštic. Po prvním setu, kdy jsme hráli v nejsilnějším složení, jsme vyhráli přesvědčivě 15 : 4. Druhý set s náhradníky jsme zbytečně prohráli 13 : 15 a třetí, rozhodující, pak po velké bitvě se štěstím vyhráli 15 : 11.

Druhý zápas vyhrála Vodní nad Lošticemi suverénně 2 : 0 na sety.

Třetí zápas mezi Vodní a Mlýnskou byl vyvrcholením v boji o celkovém vítězi. Obě školy se střídaly ve vedení a žádná si nevybojovala rozhodující náskok. Konec setu byl pro Mlýnskou nepříznivý, neboť poslední bod setu se přiklonil k Vodní a ta vyhrála 17 : 16. Druhý set pak rozlomené Mlýnky jen dovedl k individuálním a zbytečným chybám a porážka 8 : 15 byla výsledným marným snažením. Konečné 2. místo bylo maximem pro srdnatě bojující reprezentanty z Mlýnské. Těmi byli: Rebl Jan – kapitán, Zeman Vít (oba 5. A), Hampl Ondřej, Rozsypal Tomáš, Delie Rudolf Abner, Slepička Vojtěch, Svobodová Barbora, Přichystalová Tereza (všichni 5. B), Polášek Šimon a Vašíčková Viktorie (oba z 5. C).

Na přelomu září a října se opět konala v prostorách olomouckého výstaviště podzimní výstava FLORA, tentokrát s názvem: PLODY OTCE GENETIKY. Hlavní expozice v pavilonu A se vztahovala k letošnímu 200. výročí narození Gregora J. Mendela, zakladatele genetiky. Dominantním prvkem byla sakrální gotická architektura, a to včetně velkých oblouků plných květin, jež se klenuly napříč celým pavilonem. Šlo o odkaz na Mendelovo působiště – augustiniánský klášter v Brně, jemuž vévodí bazilika Nanebevzetí Panny Marie postavená ve stylu slezské gotiky. Autoři expozice G. J. Mendela připomenuli ve všech jeho rolích a profesích – jako biologa, matematika, botanika, včelaře a meteorologa. Významnou součástí expozice letošní podzimní Flory byly kromě floristické výzdoby i prvotřídní výpěstky nejrůznějších odrůd a druhů od nejlepších tuzemských zelinářů a ovocnářů. Další dominantou byla soutěž žáků základních škol Olomouckého kraje v „Dýňodlabání“. Celkem se akce zúčastnilo 14 škol a mezi nimi měli premiéru i žáci z mohelnické ZŠ Mlýnské. Výtvarně nadaných 5 dvojic soutěžilo v kategorii, kdy si dovezli vypěstovanou dýni na školním pozemku anebo dodanou pořadatelem. Úkolem dvoučlenných týmů bylo vyřezávání, vydlabávání a zdobení dýní za pomocí nástrojů, aranžérských nebo přírodních materiálů nebo v další kategorii malování na dýně. Hodnotil se nápad, provedení, náročnost zvoleného motivu, celkový dojem a úklid místa. Všechna výtvarná díla vyhodnotila tříčlenná odborná komise. Ačkoli jsme absolvovali soutěž poprvé, určitě jsme se neztratili. Naopak, dvojice žákyň z 9. B Amélie Knopová a Adéla Dudková obsadila ve velké konkurenci krásné 3. místo se svou slunečnicí. I ostatní dvojice (A. Smékalová a T. Berková – 9.C, M. Mann a M. Fuchsová – 9.A, A. Hrachovinová a M. Paloušková – 9. A a A. Lávičková a J. Cerula z 8. A) měly povedené práce a určitě promlouvaly do hodnocení poroty. Ale umístit se na předních místech se jim nepodařilo. Snad za rok, kdy už budeme po letošních nabytých zkušenostech, mít reálnější představu.

Mgr. Milan Horký

Měsíc květen je měsícem, kdy se koná ke konci školního roku celá řada soutěží. A tak se po dvouleté odmlce, zaviněné pandemií Covid 19, uskutečnila na mohelnickém dopravním hřišti oblíbená Dopravní soutěž mladých cyklistů. Nejdříve se 19. května konalo okresní a následně poslední květnový den po mnoha letech i kolo krajské. Žáci z Mlýnské opět zabodovali, když v konkurenci 9 škol z celého okresu Šumperk zvítězili v kole okresním a následně se neztratili ani v kole krajském. V obou věkových kategoriích obsadili 2. místo. Ale pro starší to bylo místo smolné, neboť získali stejně trestných bodů jako vítězové z Medlova, ale dle pravidel soutěže rozhoduje při shodě disciplína testy s pravidel silničního provozu. Zde byli, bohužel, Mlýnci horší, a tak skončili druzí. Jak málo stačilo… .
Tak jako v letech minulých se soutěžilo v těchto disciplínách:
a) Testy z pravidel silničního provozu
b) Jízda po dopravním hřišti
c) Jízda zručnosti
d) Zdravověda – praktické řešení vzniklé situace
V krajském kole se přidala ještě jedna disciplína a to Práce s mapou.

V soutěži naši školu reprezentovali: Karolína Hamplová (5. B), Lucie Kočková (5. A), Jáchym Cerula (7. A) a Ondřej Hampl (4. B). Toho v krajském kole nahradil Sebastián Dymáček ze 7. B. Za starší nastoupili: Michael Horáček (6. B), Daniel Horáček, Anna Svačinová a Adéla Jurníčková (všichni z 9. B)
V soutěži jednotlivců se nejvíce dařilo Aničce Svačinové, když skončila na pěkném 3. místě mezi všemi závodníky ve starší kategorii. Gratulujeme!!

Závěrem je potřeba všem našim reprezentantům poděkovat za velmi dobrou reprezentaci Mlýnské i města Mohelnice a popřát jim, aby získané znalosti a dovednosti využili i v silničním provozu, kde se už nejedná o soutěž…

Mgr. Milan Horký, učitel dopravní výchovy

V rámci sportovních soutěží na 1. stupni  se letos konaly, po dvouleté odmlce, kterou zavinila covidová pandemie, i turnaje ve vybíjené, kterými byla naše škola poctěna jako pořadatel.  Nejdříve přišla na řadu děvčata 4. a 5. tříd, když do haly na Mlýnské přijela ještě děvčata z Loštic, Dubicka a Vodní. Pravě dívky z Vodní měly výraznou převahu a zcela zaslouženě turnaj vyhrály. Mezi ostatními účastnicemi se strhly lité boje, které nakonec měly šťastný konec pro dívky z Mlýnské, a tak druhé místo znamenalo společně s vítězkami postup do okresního finále. I zde naše reprezentantky bojovaly a konečné 5. místo bylo pro ně maximem. Mlýnskou reprezentovaly: ze 4. C – Ernekerová S, Langová E., Vašíčková V., Polášková A. a Svobodová M. Z 5. A pak Čihulková A., Kubová A., Hamplová N., Kočková L. Nejedlá S. a Mlčochová E. a z 5. B Štefková L.

Následně se turnaj konal v rámci otevřené kategorie, kdy mohli hrát hoši i dívky společně, nebo jen hoši. I tentokráte byli stejní zástupci škol. Scénář turnaje byl obdobný jako u dívek. I zde měli značnou převahu žáci z Vodní, kteří vyhráli celý turnaj s přehledem. Druhé místo vybojovali „Mlýnci“, když porazili jak žáky z Loštic, tak z Dubicka. Porážka od vítězů byla až příliš drastická. Z tohoto turnaje postoupili jen vítězové, a tak naše putování skončilo v oblastním kole. O stříbrné medaile se zasloužil: ze 4. A – Zeman V., 4. B – Hampl O., 5. A  – Feit M, Hlaváček J, Ryšavý P, Šimara M. a Vykydal J. Z 5. B hráli: Bartoš L., Lebduška P., Stejskal D. a Svačina P.  

Ve čtvrtek 21. dubna se vydali žáci 7. C v rámci předmětu pěstitelství do Olomouce, aby zhlédli velice oblíbenou jarní etapu mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc 2022, která se na výstaviště vrátila po dvou letech covidových omezení. Program se rozprostřel do několika pavilonů i do jejich okolí. Ústřední expozice výstavy se nesla v duchu koloběhu života s podtitulem Květy a světy. Celkem bylo do expozic nainstalováno na deset tisíc stonků rostlin a své zastoupení zde mělo až 250 rostlinných druhů. Působivý zážitek nabídl pavilon E, ve kterém návštěvníci z České republiky i zahraničí obdivovali od otevření výstavy unikátní bonsaje staré sto až šest set let. V další budově výstaviště pak byla prezentována práce soukromých zemědělců.
Mnozí žáci z naší školy byli na takové výstavě poprvé. To, že se jim v Olomouci líbilo, připomínaly balíčky a igelitové tašky s rostlinkami, cibulkami nebo třeba kaktusy. Určitě se v nich probudil větší zájem o přírodu a samotné pěstování rostlinek a zajisté budou mít zájem se podívat na podzimní výstavu i v září.
                                                                         Mgr. Milan Horký

Hrad Šternberk již tradičně otevřel své brány i v období adventu a následných Vánoc. I letos připravili pracovníci hradu pro děti pestrý program. A tak se vydali žáci ze 3. A a B ze ZŠ Mlýnské na tuto historickou památku založenou ve 2. polovině 13. století pány ze Šternberka. Kromě sváteční vánoční atmosféry v hradních komnatách si mohly děti vyrobit v dílničce nějaký pěkný dárek. Možností bylo několik, ale nakonec zvítězil hrníček s předlohou jednoho ze symbolů tohoto mimořádného ročního období, a to kapříka. Toho si mohly děti vymalovat speciálními fixy na keramiku dle své dětské fantazie. A že se jim vedlo náramně bylo vidět na jejich pracovním úsilí a nasazení a i v konečném výsledku. Všichni odjížděli spokojeni a obohaceni o další zážitky, které jim šternberský hrad poskytl.

Cílem programu je doplnit systematickou dopravní výchovu, která na škole již probíhá. Dny s dopravou jsou určeny pro mateřské a základní školy. Jedná se o dopolední 4 hodinový program, kdy na vybranou školu dojede z Liberce Markétin tým, který s žáky procvičí a natrénuje to nejdůležitější z bezpečného chování na silnici. Mimo jiné se žáci seznamují s těmito tématy: zádržné systémy, bezpečnost pasažéra ve vozidle, viditelnost a bezpečné chování na pozemních komunikacích, bezpečná jízda na kole a správná vybavenost bicyklu a konečně rovněž nezbytná první pomoc s praktickou ukázkou masáže srdce na figuríně.
Touto cestou se chce projekt Markétina dopravní výchova podílet na snižování nehodovosti a především velkém množství zranění (i smrtelných) na silnici. Každý den jsme všichni účastníkem silničního provozu a to v různé roli: jako chodec, cyklista, řidič motorového vozidla atd. Známe všichni pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Víme, jak se správně chovat? To jsou dvě základní otázky, které cíleně působí na vzdělávání žáků v oblasti silničního provozu, jakožto budoucí řidiče motorových vozidel.
Na Mlýnské proběhl tento bezpečnostní projekt v pátek 8. listopadu a zúčastnily se ho tyto třídy: 2. A, 2. B, 3. A a 3. B, které se postupně vystřídaly u každého lektora. Všechny děti byly velmi aktivní, čerpaly z již nabytých vědomostí a následně tyto znalosti obohatily o další. Součástí projektu byly také soutěže o ceny, které získaly ty nejúspěšnější děti. Na závěr dostal každý žák kartičku s osvědčením o úspěšném absolvování kurzu a hlavně komiksový časopis se superhrdinou Nehoďáčkem, který bydlí ve fiktivním městě Střeštěnově, obci, kde často dochází k neobvyklým nehodám a problémům v dopravě. Celá akce byla určitě přínosná a dětem se velmi líbila, což bylo viditelné na jejich aktivitě a počínání.


V pátek 4. října navštívili žáci 6. B ze ZŠ Mlýnské olomoucké výstaviště Flora, aby společně s dalšími tisícovkami návštěvníků a obdivovatelů barevné krásy květin a veškerých výpěstků ze sadů, zahrad a vinic shlédli tuto nádheru.
Podzim je období, kdy čeští a moravští zahrádkáři i sadaři sklízejí zasloužené plody své náročné celoroční práce. Na „Floře“ čekal všechny návštěvníky od 3. do 6. října také bohatý program se spoustou lákadel, doplněný rovněž již tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Flora koštem či projektem Rozkvetlé památky. Hlavní program se nesl v duchu zahradní slavnosti, která přerostla až do divadelní tématiky s odkazem na 30. výročí sametové revoluce a Václava Havla. Vystavovatelé nabídli široký sortiment rostlin, výpěstků, semen, zahrádkářských pomůcek či hobby potřeb. Nechyběly ani atrakce pro děti, dále burčák, mošty, medovina, svařené víno a jiná občerstvení.
Pro zájemce byly dále připraveny odborné semináře a v pavilonech G a H se návštěvníci mohli těšit na vše, týkající se českého medu a rovněž zde probíhala soutěž žáků ze základních škol ve vydlabávání dýní.
To vše mohli zhlédnout i žáci z naší školy, kteří se do Olomouce vydali v rámci praktické výuky předmětu pěstitelství, jenž je součástí polytechnické výuky pracovních činností. Nejen krásu expozic, ale i praktické výpěstky-skalničky, sukulenty, masožravky a další ovoce a zelenina, byly k vidění, když se s nimi mezi sebou chlubili a těšili se jimi. Mnozí tuto barevnou krásu v takto velkém množství a aranži viděli poprvé, a kdo ví, třeba se v některém z nich probudilo zahradničení, že se začnou ve volném čase touto ušlechtilou aktivitou zabývat ještě více nebo dokonce na profesní a profesionální úrovni.
Všem se „výlet na Floru“ líbil a už teď se těší na další, tentokrát jarní etapu tolik navštěvované výstavy. Ta proběhne 23. až 26. dubna 2020. Žáci z Mlýnské by na ní určitě neměli chybět.
Mgr. Milan Horký, učitel pěstitelství

V měsíci květnu se žáci naší školy zúčastnili oblíbené Dopravní soutěže mladých cyklistů, kde v obou věkových kategoriích bojovali v silné konkurenci týmů nejdříve v okresním kole. Zde v konkurenci 12, respektive 11 škol z celého okresu Šumperk zvítězili, a to v mladší i starší kategorii a postoupili do krajského finále, které se na sklonku měsíce konalo v Prostějově.
Tak jako v letech minulých se soutěžilo v těchto disciplínách:
a) Testy z pravidel silničního provozu
b) Jízda po dopravním hřišti
c) Jízda zručnosti
d) Zdravověda – test, v krajském kole praktické řešení vzniklé situace
V krajském kole se přidala ještě jedna disciplína a to Práce s mapou.
V Prostějově se „Mlýnkům“ dařilo se střídavými úspěchy. Ve všech disciplínách jsme se soupeři drželi krok, ale propadákem se stala zdravověda, kde i přes odbornou přípravu jsme „nasekali“ mnoho trestných bodů. Bohužel, nebyla zde žádná zpětná vazba, a tak ani nevíme, kde jsme chybovali. Tyto trestné body nás nakonec stáli až nepopulární bramborovou medaili ve starší a 5. místo v mladší kategorii. Zde jsme měli nejmladší tým složený z žáků 4. ročníku, který zde byl na zkušené a tak snad v příštích letech teprve ukáže svoji sílu.
V obou kolech naši školu reprezentovali: Adéla Šafářová, Michaela Jedelská, Tobiáš Přichystal a Sebastián Dymáček (všichni 4. B), za starší: Zuzana Vašatová, Tomáš Stejskal (oba 8.A), Carla Osičková a Adam Urbášek (oba 9.B).
Závěrem je nutno přeci jen představit velký úspěch, neboť nejúspěšnější závodnicí v soutěži jednotlivců ve starší kategorii se stala naše Zuzka Vašatová, která nasbírala jen 27 trestných bodů, a to 12 při jízdě zručnosti a 15 ve zdravovědě. K tomuto dílčímu úspěchu Zuzce moc gratulujeme a všem ostatním děkujeme za dobrou reprezentaci Mlýnské i města Mohelnice.
Mgr. Milan Horký, učitel dopravní výchovy

V pondělí 29. dubna se na umělé trávě stadionu Sulko Zábřeh uskutečnil fotbalový turnaj pro žáky základních škol McDonald’s Cup. Letos se konal již 22. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastoupilo do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. Turnaj se hraje na téměř 4 tisících základních školách České republiky a stále se zapojují další. Mezi touto masou byla také desítka chlapců ze 4. A a 5. B z naší školy, soupeřem jim byli stejně staří chlapci ze ZŠ Loštice, Vodní Mohelnice, B. Němcové a Školská Zábřeh.
Naši hráči nastoupili ke svým 4 zápasům s velkým odhodláním a touhou po vítězství a hlavně snem postoupit do okresního finále do Šumperka. První zápas proti Školské Zábřeh jim tyto sny přiblížil i reálně. Dobrá hra a pohyb společně s tvrdou a k tyči umístěnou střelou Ruprechta a Karafiáta byly úspěšné a konečný výsledek 2 : 1 pro Mlýnky byl prvním odrazovým můstkem ke splnění jejich přání. Druhý zápas opět proti Zábřežákům, tentokrát proti „Božence“, přinesl reálnou podobu v naší hře, když naše šance zůstaly nevyužity a soupeř po třech střelách vedl 3 : 0. Až výměna gólmanů přinesla opět vyrovnání hry, ale nikoli skóre. V samém závěru se opět trefil Ondra Karafiát, čímž pouze korigoval nepříznivý stav 3 : 1 pro ZŠ Boženy Němcové. Třetí utkání, derby proti Vodní, bylo vyrovnané pouhou třetinu zápasu a po ní se spustil brankostroj soupeře, když jsme nestačili fyzicky ani herně a utrpěli debakl 0 : 6. Touha postupu do dalšího kola se rozplynula… Zbýval poslední zápas proti Lošticím. Šlo nejen o zlepšení si nálady a pocitu na lepší výsledek, ale i o bronzový stupínek. Pouze vítězství a pomoc soupeřů v zápase ZŠ Školská nám zaručovalo třetí místo. Zlepšená hra a touha po medailích vedla k našemu vítězství 2 : 0, když branky vsítili Karafiát a Kutlák. No a když v posledním zápase prohrála Školská, mohli jsme radostně prohlásit, že ty bronzové medaile tedy přeci jen pro Mlýnskou přivezeme. Zasloužili se o ni: Karafiát O., Kutlák M., Linhart S., Šebök J., Jašek O. Gabriel M.(všichni 5. B) a dále Ruprecht D., Klecker A, Kuchler J a Cerula J.(všichni 4. A).

Mgr. Milan Horký, trenér a učitel TV