Aktivity školy

Vzpoura úrazům

25.3.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktivity školy

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.
Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
V rámci tohoto projektu navštívil naši školu ve čtvrtek 22. března Zbyněk Švehla, který se ocitl na invalidním vozíku po pádu z kola.
Žákům vypravoval svůj příběh, kdy v roce 1994, kdy během triatlonových závodů nezvládl v prudkém sjezdu zatáčku a kolo ho nemilosrdně katapultovalo do jiného světa, ve kterém mu to proklaté a zároveň tolik milované kolo zůstalo napořád a stalo se nezbytným prostředkem k pohybu, studiu na vysoké škole, zábavě – prostě k životu.
Zbyněk popisoval, jak si prožíval nelehké první měsíce, ve který s pomocí lidí v jeho okolí dokázal najít cestu zpět. Mostem mezi světem zdravých a hendikepovaných lidí se mu stal sport. Přes plavání a cyklistiku (handbike) se dostal zpět k triatlonu a dokázal si splnit klukovský sen – dokončit závod železného muže na Havaji.
K životu patří samozřejmě i těžkosti a život na vozíku. Snažil se, aby si děti uvědomily tu skutečnost, že život je velmi křehký a stačí pár vteřin riskování či nepozornosti a vše může být úplně jinak. Přiblížil jim limity, jež přináší život na vozíku, ale také jim ukázal, že vozíčkáři jsou stejní lidé jako oni a že se jich nemusí bát.
Aleš Plhák