Aktivity školy

Vesmír Malého prince

28.8.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktivity školy

Rok se s rokem sešel a Základní škola Mohelnice Mlýnská opět uspořádala letní tábory pro své žáky. Tradiční místo na chatě v Moravském Karlově vystřídala pro první stupeň netradiční parta vedoucích. Srpnové dny prázdnin strávily děti v příběhu Malého prince. Své dobrodružství prožily nejen s hlavním hrdinou, ale i s letcem, růží, králem, hvězdářem a na závěr i ochočenou liškou. Bohatý program plný her a smíchu střídaly výtvarné a polytechnické činnosti, přenádherné ranní rozcvičky s výhledem nad mraky i večerní taneční párty s talentmánií. Nechyběly ani noční hry, při kterých strašpytlíci našli odvahu a porušili tak čas večerky. Sedmidenní výprava plynula jako po másle a to jen díky šikovným táborníkům, kteří se s nadšením vrhali do herních soubojů a na zlobení a stýskání nebyl takřka vůbec čas. Velké poděkování patří pracovníkům ZŠ Mlýnská a jejich přátelům, kteří se na programu energicky podíleli. Dále děkujeme sponzorům a rodičům za finanční a materiální dary. Snad nám ta škola rychle uteče, abychom se na Karlově zase brzy sešli.

Za tým vedoucích, Tereza Strupková