Aktivity školy

FOTOSOUTĚŽ – zima kolem nás

8.3.2016     Pavel Grünwald     zpět do sekce Aktivity školy

Žáci 9. ročníku si v rámci předmětu digitální technologie uspořádali fotosoutěž „zima kolem nás“. Do soutěže každý žák, který navštěvuje předmět digitální technologie, poslal jednu ze svých fotografií. Každá fotografie musí být originální, nesmí být stažena z internetu. Hlasovat mohou všichni žáci z naší školy.

V učebně informatiky jsou připravené lístečky, kde každý soutěžící vyplní své jméno, třídu a vybere první tři místa. Potom tento lístek odevzdá v učebně do připraveného boxu. Vyhodnocení proběhne na konci března, kdy budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže a vylosováni dva žáci, kteří se zapojili do hodnocení těchto fotografií.

Fotografie žáků 9. ročníku