Aktuality

Zpráva ze studijního pobytu v Lisabonu v rámci NIDV

11.9.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ve dnech 25.8 – 31.8.2019 jsem se zúčastnila spolu s jedenácti kolegy z různých typů škol z celé České republiky studijní cesty do Portugalska, konkrétně Lisabonu.
Studijní cesta byla zaměřena na aspekty globálního rozvojového vzdělávání ( dále jen GRV) tak, jak jsou vnímány v systému portugalského školství i jinde ve světě. Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým a enviromentálním procesům, které je silně ovlivňují. Naše studijní cesta byla v rámci GRV zaměřena na chudobu a začlenění dětí ze sociálně slabých vrstev do vzdělávání a také na pomoc sociálně znevýhodněné mládeži.
V rámci studijní cesty jsme navštívili Ministerstvo školství a Odborový svaz učitelů, kde jsme se seznámili se systémem portugalského vzdělávání. Povinná školní docházka v Portugalsku trvá od 6 do 18 let, je členěna na 4 cykly, doplňuje ji vzdělávání předškolní a vysokoškolské. V současné době zde probíhá reforma školství, která zavádí snížený počet týdenních vyučovacích hodin (tj. pouze 22,5 hodiny ve druhém cyklu základní školy, přičemž vyučovací hodina může mít ale délku až 60 minut). Školská agenda je řízena centrálně pracovníky ministerstva školství nejen obsahem vzdělávání, ale také zaměstnáváním učitelů, kteří se přihlásí do systému. Ministerstvo jim pak stanovuje umístění, pracovní smlouvy i úvazky bez ohledu na místo bydliště, ředitel školy tak nemá možnost přímé volby výběru pracovníků své školy.
Navštívili jsme také několik humanitárních organizací a nadací zaměřených na sociálně ohroženou mládež (např.Goncalo de Silveria, Aga Khan,..) a organizaci CLUBE Intercultural, která se zaměřuje na aktivity pro děti ve znevýhodněných čtvrtích.
Profesně pro mě byly přínosné zejména konkrétní návštěvy škol ( Casa Pia Lisboa a Escolas Patricio Prazeres). Tyto školy se snaží prvky GRV prakticky začleňovat do výuky a života školy. Zaujala mě také práce hnutí Re -food, zaměřená na činnost dobrovolníků, kteří jsou zapojeni do sběru zbytkových potravin z okolních restaurací a jejich další přerozdělování potřebným podle předem propracovaného systému.
Ve volných chvílích jsme poznali současný Lisabon očima turistů. Po celou dobu jsme měli k dispozici dva výborné průvodce a tlumočníky, pracovníky NIDV, pobyt byl perfektně zajištěn po všech stránkách. Studijní cestu považuji za velmi přínosnou, zvýšila můj všeobecný přehled v oblasti znalosti globálních témat a kulturní povědomí o životě lidí v těchto oblastech; umožnila mi též navázat spolupráci se spolucestujícími kolegy z jiných škol v rámci České republiky.

Mgr. Marcela Vlasáková
ředitelka školy